خواص علف گربه یا سنبل الطیب

علل نگرش و گرایش دوباره جهان به گیاهان دارویی

گیاهان دارویی ، امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته‌های گیاه درمانی ، همیوپاتی ، رایحه درمانی ، لجن درمانی ، گل درمانی و روشهای طب مکمل دیگر، در حال استفاده وسیع بوده و میلیون‌ها نفر در جهان از آن استفاده می کنند. تاریخچه تولید مواد سنتزی از زمان تهیه مصنوعی یا به اصطلاح سنتزی اولین جسم به نام اوره حدود ۱۵۰ سال می گذرد تا قبل از آن هیچ ماده غیر طبیعی وجود نداشت و هر چه به عنوان ابزار دارویی مصرف می‌شد دارای منشا گیاهی، حیوانی و معدنی بود. پس از سنتز اوره، اسیداستیک و… به ترتیب مواد دیگر تهیه شدند عواملی از جمله کمبود منابع… Read More

Continue Reading