توسط javid99

طب سنتی و گیاه درمانی چین

معرفی طب چینی  گرچه طب سنتی چین از قدمت زیادی برخوردار است ، ولی اسناد معتبری که بتوان به آنها تکیه نمود به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد بازمی‌گردد.  یکی از اسناد علمی و کاربردی…