عنبیه شناسی ،عملکرد علم عنبیه شناسی درتشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها

عنبیه شناسی یا ایریدولوژی را از گذشته های دور به عنوان “پنجره روح” یاد می کردند. اما هم چنان تعداد کمی از مردم علم عنبیه شناسی را می شناسند و به آن ایمان دارند.علم عنبیه شناسی بر اساس قیاس یکی از پیچیده ترین ساختارهای بافتی بدن است. تجزیه و تحلیل دقیق از ساختار عنبیه و رنگدانه های آن، اطلاعاتی را در مورد فرد به پزشک ایریدولوژی، عنبیه شناسی می دهد که یافتن آن اطلاعات، از طریق روش های دیگر دشوار است این اطلاعات به قدری با ارزش است که Iridology سزاوار تبدیل شدن به ابزاری جهت ارزیابی گسترده در هر دو زمینه سلامت جسمی و روانی است. عوامل تاثیرگذار در… Read More

Continue Reading