کندر یکی از داروهای خوب مشکلات تنفس می باشد،  پاکسازی ریه، درمان تنگی نفس، بهبود مشکلات تنفسی و آسم و آلرژی از خواص کندر است. جویدن کندر و همچنین استنشاق دود کندر در پاکسازی ریه، درمان تنگی نفس ، آسم و آلرژی بسیار مفید است.

کندر-گیاه شناسی و خواص مهم درمانی کندر درطب سنتی

کندر یکی از داروهای خوب مشکلات ریه و تنفس می باشد، در درمان آسم ، بهبود عملکرد ریه ، درمان آلرژی و بیماری های تنفسی بسیار مفید است. کندر بهترین خوب کننده ی زخم های تازه است. کندر و پیه خوک علاج زخم ها و ترک های ناشی از سرماست و زخم های سوختگی را بهبود می بخشد. دود کندر در بسیاری از بیماریهای چشم مفید است. تقویت هوش و فکر می کند. برای بند آوردن استفراغ موثر است . کندر با پیه اردک داروی قوی باه” افزایش دهنده ی میل جنسی” است. اگر کندر زیاد با شراب یا سرکه بخورند، سم است. نام علمی:boswellia carteriنام عمومی: indian frankincense treeنام… Read More

Continue Reading