برفک مهبل در بسیاری از خانم‌ها در دیده می‌شود که این موارد بیشتر در سال‌های باروری آنها می باشد بیماری برفک مهبل به وسیله قارچ و به نام کاندیدا آلبیکانس ایجاد می‌شود.

بیماریهای زنان-برفک مهبل

برفک مهبل در بسیاری از خانم‌ها در دیده می‌شود که این موارد بیشتر در سال‌های باروری آنها می باشد بیماری برفک مهبل به وسیله قارچی به نام کاندیدا آلبیکانس ایجاد می‌شود. برفک مهبل این قارچ به طور طبیعی در مهبل خانم ها زندگی می کند اما گاهی اوقات رشد آن سریع شده و باعث بروز برفک  میگردد ،  بیماری خطرناکی نیست اما باعث خارش ناخوشایند مهبل و فرج می‌شود. عفونت‌های کاندیدایی می‌توانند در قسمتهای دیگری از بدن مثل دهان هم  ایجاد شوند و باعث بروز برفک دهان گردند. علل ایجاد قارچ کاندیدا در مهبل حدود ۲۰ در صد خانمها  به طور طبیعی وجود دارد و باعث هیچ مشکلی نمیشود رشد… Read More

Continue Reading