کرفس و لاغری

وضعیت موجود و آینده گیاه‌ درمانی در جهان

ما در حقیقت به خانه اول رسیدیم اولین جمله مقاله ای است که در سال ۲۰۰۰ با نام طب گیاهی در آمریکا به چاپ رسید.در این مقاله می افزاید انسان حداقل از ۶۰ هزار سال قبل از گیاهان به عنوان دارو استفاده می کرد. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت حدود ۸۰ درصد از جمعیت دنیا در حال حاضر از گیاهان دارویی به عنوان دارو استفاده می کنند. این آمار ابتدا غیر واقعی به نظر می‌رسد اما وقتی طب موجود در هندوستان “آیورودا”، چین ، آمریکای لاتین ، کشورهای آفریقایی ، کشورهای جنوب شرقی آسیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن، آلمان، کانادا و شوروی سابق را بررسی… Read More

Continue Reading