طب چین

طب سنتی و گیاه درمانی چین

معرفی طب چینی  گرچه طب سنتی چین از قدمت زیادی برخوردار است ، ولی اسناد معتبری که بتوان به آنها تکیه نمود به ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد بازمی‌گردد.  یکی از اسناد علمی و کاربردی که در حال حاضر هم از آن استفاده می‌شود، مجموعه‌ای به نام “چینگ چی چو” است که در قرن پنجم به بعد از میلاد نوشته شده است. اثر دیگر نیز به نام “سین سیوپن تسائو” درسال ۶۵۹ میلادی به رشته تحریر درآمده است . جدیدترین اثر چینی که به چاپ رسیده “پن تسائو کنگ مو” می باشد که در قرن شانزدهم میلادی در ۵۲ جلد گردآوری شده است. همچنین در سال ۱۹۷۷ میلادی دولت چین… Read More

Continue Reading