طب آیوروداهندوستان – آشنایی با طب سنتی هندوستان

آیورودا از دو کلمه هندی آیور به معنای زندگی و ودا به معنای دانش ساخته شده است. علم پزشکی آیورودا چگونگی صحیح زیستن را بیان می کند. در مکتب آیورودا بیماری به معنای نامتعادل(ایمبالانس) بودن بدن است که می‌توان آن را با گیاهان و غذاها به حالت تعادل و سلامتی رساند .طب آیورودا ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تعداد زیادی از گیاهان را برای درمان امراض معرفی کرده است.  میزان کردن مزه ها در طب  آیورودا مزه ها بسیار اهمیت دارند و غذاها بر حسب مزه به ۶ دسته شیرین، ترش، شور ،تلخ و گس تقسیم می گردند . آنها بر این باورند که مواد غذایی با مزه های متفاوت… Read More

Continue Reading