خواص شیر خشت

شیر خشت-اثرات دارویی و درمانی شیرخشت

شیر خشت طبیعتی گرم و معتدل دارد . خواص ملین  و مسهل صفرا ، خلط آور، مقوی جگر و معده و کاهش دهنده حرارت  بدن ، رفع سرفه و خشونت سینه و حلق و تب  می باشد. با ماءالشعیر بهترین مسهل است و برای همه مفید می باشد. گیاه شناسی شیرخشت: شیر خشت مانی است که به صورت قطعات جامد کروی و یا اشکال دیگر به رنگ های سفید شیری  یا مایل به زرد با طعم بسیار شیرین و خنک کننده به دو نام شیرخشت شهری و هراتی در عطاری های ایران عرضه می شود. تاریخچه شیر خشت: در گذشته و در بعضی منابع، شیرخشت را مانی مربوط  به گیاه کاروان… Read More

Continue Reading