توسط javid99

انجیر ، ضد سرطان پروستات ، سرطان پستان ، سرطان خون ، افزایش قوای جسمی و جنسی

انجیر خواص ضد سرطان پروستات ، سرطان پستان ، سرطان خون و سرطان های دیگر را دارد، افزایش دهنده قوای جنسی است ، هضم کننده غذا، خلط آور، کاهش دهنده قند خون، شیرافزا، مقوی معده…