انجیر خواص ضد سرطان پروستات ، سرطان پستان ، سرطان خون و سرطان های دیگر را دارد، افزایش دهنده قوای جنسی است ، هضم کننده غذا، خلط آور، کاهش دهنده قند خون، شیرافزا، مقوی معده و مقوی عمومی بدن است.

انجیر ، ضد سرطان پروستات ، سرطان پستان ، سرطان خون ، افزایش قوای جسمی و جنسی

انجیر خواص ضد سرطان پروستات ، سرطان پستان ، سرطان خون و سرطان های دیگر را دارد، افزایش دهنده قوای جنسی است ، هضم کننده غذا، خلط آور، کاهش دهنده قند خون، شیرافزا، مقوی معده و مقوی عمومی بدن است. نام فارسی: انجیر نام علمی:ficus carcia نام عمومی: fig نام انگلیسی: common fig گیاه شناسی انجیر: انجیر درختی است که ارتفاع آن تا ۱۰ متر می‌رسد. شاخه منشعب و شکننده و برگهای بزرگ با بریدگی های عمقی هستند به طوری که پهنک به ۳ تا ۵  لوب تقسیم می‌شود. سطح برگها ناصاف و تقریباً خشن است. گلها کوچکند و به صورت نر و ماده کنار هم قرار دارند که پس… Read More

Continue Reading