خواص بنفشه

بنفشه و خواص درمانی آن در طب سنتی و مدرن

بنفشه در رفع  گریپ برونشیت های حاد ، گلودرد ، نزله های مزمن و به طور کلی بیماری‌های سینه ، التهاب دستگاه هضم ، کلیه و مثانه به کار می‌رود . مصرف آن در بیماری‌های مخملک سرخک و به طور کلی در تب های دانه ای معمول است . گیاهان تیره بنفشه دارای نمونه های معدودی به صورت بوته های چوبی می‌باشند. در بین انواعی از آنها که در نواحی بین استوایی می‌رویند، نمونه های درخچه مانند و ندرتا به صورت درخت یافت می‌گردد. تعداد کثیری از آنها که تقریبا به نصف کلی گونه ها می رسند، از Viola تشکیل می‌ یابند. فراوانی آنها بیشتر در نواحی معتدله نیمکره شمالی… Read More

Continue Reading