رایحه درمانی

رایحه درمانی

رایحه درمانی  سابقه استفاده از رایحه( اسانس) گیاهان به هزاران سال قبل برمی‌گردد. مصری‌ها اقوامی بودند که از مواد اسانس دار و رزین ها برای مومیایی کردن استفاده می کردند. کنده کاری روی سنگهای به جای مانده در مصر حاکی از آن است که فراعنه برای خوشبو کردن خود از عطرگیاهان استفاده مینمودند. این اقوام همچنین به بسیاری از خواص دارویی و درمانی گیاهان اسانس دار آشنا بودند. تحقیقاتی که در مورد ساخت اهرام مصر صورت گرفته نشان دهنده سلامت و توان بدنی کارگران سازنده آن بوده است .در این تحقیقات روشن شده که نوع تغذیه کارگران رمز سلامتی آنها بوده و این گروه که تعداد آنها را حدود ۳۶۰… Read More

Continue Reading