توسط javid99

عناب – خواص درمانی و دارویی عناب

عناب به خاطر وجود ترکیبات موسیلاژی -لعاب دارای اثرات نرم کننده جهت التهابات و زخم گلو می باشد .عناب تازه ملین است و چون اثر تحریکی ندارد، برای افرادی که دارای روده و معده ای…