خواص درمانی اذخر

اذخر – رفع ورم معده و کبد ، دفع سنگ کلیه و مثانه ، ضد عفونت دهان

اذخر کاربردهای دارویی فراوان مانند بازگشایی رگها ، رفع ورم معده و کبد ، دفع سنگ کلیه و مثانه و تسکین درد دندان دارد. همچنین ضد عفونت دهان و خوشبو کننده دهان نیز می باشد. اِذْخِر گیاهی است خوشبو با ریشه‌ محکم و برگ‌ها و ساقه‌های فراوان و باریک مانند گیاه «نِی». برگ‌های آن پهن، دراز و مایل به رنگ نارنجی است و پس از خشکیدن به رنگ سفید درمی‌آید. شکوفه این گیاه بسیار فراوان، به رنگ سفید مایل به سرخی تقریباً قهوه‌ای و دارای عطری تند و طعمی گزنده است. اذخر کاربردهای دارویی فراوان مانند بازگشایی رگها، رفع وَرم معده و کبد، دفع سنگ کلیه و مثانه و تسکین… Read More

Continue Reading