توسط javid99

گیاه بهمن سرخ و سفید – افزاینده اسپرم ، تقویت کننده نیروی جنسی ، مفید برای سرد مزاجان

گیاه بهمن افزاینده اسپرم قوی و تقویت کننده نیروی جنسی، مقوی قلب و باز کننده انسدادهای مجاری عروقی، خارج کننده سنگ‌های کلیه و مثانه و چاق کننده، ضد یرقان و مفید برای سرد مزاجان می‌باشد.…