توسط javid99

شیر خشت-اثرات دارویی و درمانی شیرخشت

شیر خشت طبیعتی گرم و معتدل دارد . خواص ملین  و مسهل صفرا ، خلط آور، مقوی جگر و معده و کاهش دهنده حرارت  بدن ، رفع سرفه و خشونت سینه و حلق و تب  می…