توسط javid99

بیماریهای زنان-برفک مهبل

برفک مهبل در بسیاری از خانم‌ها در دیده می‌شود که این موارد بیشتر در سال‌های باروری آنها می باشد بیماری برفک مهبل به وسیله قارچی به نام کاندیدا آلبیکانس ایجاد می‌شود. برفک مهبل این قارچ…