عناب – خواص درمانی و دارویی عناب

عناب به خاطر وجود ترکیبات موسیلاژی -لعاب دارای اثرات نرم کننده جهت التهابات و زخم گلو می باشد .عناب تازه ملین است و چون اثر تحریکی ندارد، برای افرادی که دارای روده و معده ای حساس می باشند، توصیه می شود. عناب درخچه ای است که ارتفاع آن تا ۸ متر می رسد. ساقه های آن خاردار بوده و خارها به دو صورت باریک و بلند و ناهموار و ناصاف دیده می شوند. برگهای گیاه زیبا ، قلبی شکل و در بعضی واریته ها دندانه دار و در بعضی صاف و دارای سه رگبرگ طولی می باشند که به صورت متناوب بر روی ساقه قرار می گیرند. میوه تقریبا بیضی… Read More

Continue Reading