دانه های اسپند افزایش دهنده طبیعی قوای جنسی هستند، قاعده آور و افزایش دهنده شیرمادر، ضد عفونت و ضد عفونی کننده محیط، آمیب کش ، قارچ کش و ضد میکروب می باشد، مصرف خوراکی اسپند، قوای جسمی و قوای جنسی را تقویت نموده ، شیر مادران را افزایش داده و عفونت های بدن را از بین می برد.

اسپند-افزایش دهنده شیرمادر، تقویت قوای جنسی، ضد عفونت

دانه های اسپند افزایش دهنده طبیعی قوای جنسی هستند، قاعده آور و افزایش دهنده شیرمادر، ضد عفونت و ضد عفونی کننده محیط، آمیب کش ، قارچ کش و ضد میکروب می باشد، مصرف خوراکی اسپند، قوای جسمی و قوای جنسی را تقویت نموده ، شیر مادران را افزایش داده و عفونت های بدن را از بین می برد. گیاه شناسی اسپند اسفند گیاهی است علفی، پایا و بوته ای به ارتفاع تا ۵۰ سانتی متر، دارای برگ های فراوان و سبز با تقسیمات سه تایی نامنظم و باریک و دراز است. گل های نسبتا بزرگ این گیاه پنج کاسبرگ تقریبا سفید رنگ مایل به سبز دارند . میوه های گیاه… Read More

Continue Reading