خارخاسک ، بهترین دفع  کننده سنگ کلیه ، مقوی قوای جنسی و قاعده آور می باشد. خارخاسک خواص ضد نفخ،  کاهش فشار خون  و شیر افزا دارد . مدر و مقوی معده است.

خارخسک(خارخاسک) – تصفیه خون ، درمان مشکلات کلیوی و مجاری ادرار

خارخاسک در طب سنتی ایران برای مشکلات دفع ادرار، تصفیه خون ، درمان مشکلات کلیوی و به همراه گیاهان دیگر به عنوان معرق و تب بر استفاده می شود . با توجه به خاصیت ادرار آوری قوی خارخاسک گاهی از آن برای دفع سنگ های کلیه و مجاری ادرار به صورت تنها و یا همراه با گیاهان مدر دیگر استفاده می کنند. گیاه شناسی خارخاسک خارخسک گیاهی است علفی که ساقه های آن در سطح زمین  گسترده و قسمت  هوایی آن با  تارهای  ظریف پوشیده شده است . برگها از سه  تا شش زوج برگچه بیضی شکل ، نوک تیز ، ساده و کوچک  تشکیل شده  و به صورت متقابل… Read More

Continue Reading