گل حسرت

سورنجان ، گیاه شناسی و اثرات درمانی سورنجان

سورنجان دارای خواص ضد نقرس ، ضد التهاب ، ضد روماتیسم و ضد تومورمی باشد . این گیاه تقویت کننده ی قوای جنسی، ضد نفخ ، معرق ، ادرار آور ، تهوع آور ، مسهل ، آرام بخش ، ضد سم و ضد تقسیم سلولی است . نام های فارسی: گل حسرت ، سورنجان، خولنجان ، سورنجان کرمانی، سنبله ی پائیزنام علمی:colchicum autumnaleنام های عمومی: autumn crocus,fall crocus,meadow saffronنام عربی:سورنجاننام انگلیسی: wild-saffronنام فرانسوی:colchiqued autmne گیاه شناسی سورنجان: گل حسرت گیاهی است علفی ؛ چندساله و پیازدار. پیازآن نسبتا بزرگ ، گوشتدار و یکپارچه می باشد که پوست های نازک و قهوه ای رنگ آن را پوشانده است . این پیاز… Read More

Continue Reading