فقدان قاعدگی

فقدان قاعدگی( آمنوره) – بررسی فقدان قاعدگی و منوراژی در زنان

قاعدگی ،از زمان بلوغ شروع میشود. فقط در مواقع خاصی مثل زمان حاملگی ، چند ماه بعد از زایمان ، در هنگام شیر دادن به طورموقت ، بعد از مصرف داروهای ضد بارداری قطع می شود . در غیر این صورت فقدان قاعدگی یا آمنوره شکل گرفته است. فقدان قاعدگی( آمنوره)  به فقدان  قاعدگی اصطلاحاً آمنوره گفته می شود دو نوع آمنوره وجود دارد اولیه و ثانویه.   اگر یک دختر تا سن ۱۶ سالگی قاعدگی‌هایش  شروع نشود دچار آمنوره اولیه می‌باشد. از هنگامی که قاعدگی ها از زمان بلوغ شروع میشوند فقط در مواقع خاصی مثل زمان حاملگی چند ماه بعد از زایمان در هنگام شیر دادن به طور موقت… Read More

Continue Reading