توسط javid99

طب سنتی و گیاه درمانی آفریقا

طب سنتی و گیاه درمانی آفریقا   آفریقا با وجود راز و رمزهای فراوان در سال ۱۹۷۶ برای آن تعریفی ارائه شد که دنیای مادی، معنوی، محیط اجتماعی، جاندار و بیجان و نیروهای مافوق طبیعت…