ساپونین

ساپونین ها به عنوان ترکیبات زیست آلی شناخته می شوند که دارای چندین ماده مغذی ضروری برای زندگی روزمره ما هستند ، وجود این مواد در غذاهایی مانند لوبیا ، نخود فرنگی و گیاهان دارویی می تواند برای یک رژیم غذایی سالم و متعادل ضروری باشد. از نظر کنجکاوی ، ساپونین ها (یا ساپونوزیدها) نیز با کف زدایی معمول ترکیبات مشخص می شوند ، و اغلب به عنوان یک شوینده طبیعی استفاده می شوند. منابع ساپونین در غلات ، جوانه های خوراکی و برخی از گیاهان دارویی وجود دارد (مانند مورد گیاه داروی تب برانگیز) Tribulus terrestris) ساپونین ها ترکیباتی آب دوست (به طور کلی قند) و لیپوفیل (چربی) هستند که… Read More

Continue Reading