هضم طبیعی غذا

بسیاری از افراد از شکل ف اندازه ، موقعیت و عملکرد معده و سایر دستگاه گوارش خود اطلاعات کمی دارند در ابتدا از فرایند طبیعی هضم غذا و وظایف قسمتهای مختلف دستگاه گوارش آشنا می شویم . برای بدست آوردن مواد مغذی از غذاهایی که میخوریم لازم است که این غذاها در بدن هضم شوند . ابتدا غذا باید به شکل مایع و یا نیمه مایع تغییر شکل دهد سپس ترکیبات پیچیده و مرکبی مثل چربیها و پروتیین ها باید به واحدهای شیمیایی کوچکتری تجزیه شوند که بتوانند از طریق دیواره روده ها به جریان خون جذب شوند . فرآیند هضم غذا از دهان شروع می شود در دهان قطعات بزرگ غذا توسط دندانها و زبان به قطعات کوچکتری تبدیل می شوند . غدد بزاقی ترشح بزاق به دهان را انجام می دهند تا بزاق با غذا مخلوط شود . این بزاق باعث می شود که غذا راحت تر جویده شود . این بزاق حاوی آنزیمی بنام آمیلاز بزاقی که باعث شروع هضم کربوهیدراتهایی مثل مواد قندی و نشاسته ها میگردد . بزاق کمی حالت اسیدی دارد و در هنگامی که شما غذا نمیخورید باعث میشود که دهان و دندانهایتان تمیز باقی بماند و از ایجاد جرم دندان نیز جلوگیری میکند . افرادی که دچار بیماریهایی هستند که ترشح بزاق دهانشان کاهش یافته است گرفتار خشکی دهان ، اشکال در قورت دادن و بلع مشکل غذا و افزایش فساد دندان می شوند به محض اینکه غذا در دهان جویده و نرم شد زبان آن را به سمت عقب دهان و گلو می برد و ار آنجا توسط عضلات مخصوص آن قسمتبه سمت مری فرستاد ه میشود . غذا از طریق یک دریچه یک طرفه از مری وارد معده می شود . این دریچه را اصطلاحا اسفنکتر تحتانی مری می نامند که از برگشت محتویات معده به مری در حالتی که معده منقبض می شود و یا وقتی که در حالت دراز کشیدن قرار می گیریم جلوگیری میکند . در نهایت غذا پس از مدتی که در معده قرار گرفت و بصورت مایع درآمد به سمت دریچه دیگر معده که به آن اصطلاحا دریچه پیلور گفته می شود ، رفته و از طریق آن وارد اثنی عشر می شود . به چند سانتیمتر ایتدای روده کوچک ، اثنی عشر یا دوازده گفته می شود . وقتی غذا وارد اثنی عشر می شود مواد شیمیایی به آن اضافه می شود تا حالت اسیدی آنرا که از اسید معده به دست آورده است را خنثی کند . همچنین آنزیمهایی که از لوزالمعده ترشح می شوند در قسمت اثنی عشر بر روی غذاها اضافه شده تا به هضم کربوهیدراتها چربی ها و پروتیین ها کمک نماید . صفرایی که از کبد می آید هم در این قسمت ترشح شده و باعث کمک به هضم چربیها می شود سپس غذای هضم شده از روده کوچک که پول ان شش متر میباشد عبور می کند . روده کوچک دارای طول خیلی بیشتری از روده بزرگ میباشد اما چون قطر آن کوچکتر از روده بزرگ است به همین دلیل به آن روده کوچک یا روده باریک گفته میشود . تجزیه شیمیایی غذاها در روده کوچک تکمیل میگردد و مواد شیمیایی بدست آمده جذ ب جریان خون و عروق لنفاوی می شود . وظیفه اصلی روده بزرگ عبارتند از : باز جذب آبی که برای هضم غذا به کار رفته است و خشک کردن آن بطوریکه مدفوع فقط دارای آب اندکی بشود .

بطور خلاصه

معده به شکل یک کیسه عضلانی میباشد که عریض ترین قسمت دستگاه گوارش را تشکیل میدهد . معده دارای سه وظیفه عمده در فرآیند هضم غذا میباشد .

معده بصورت یک محفظه ذخیره غذا عمل میکند بطوریکه ما میتوانیم غذایی را که برای نیاز چند ساعت ما کافی باشد را در عرض چند دقیقه بخوریم

معده نقش مهمی را در فرآیند شیمیایی و فیزیکی هضم غذا بر عهده دارد . غذا در معده تکه تکه و له می شود . غددی که در پوشش مخاطی معده قرار دارند تولید یک اسید قوی و آنزیمهایی را می کنند که به تجزیه غذا به مواد شیمیایی ساده تر کمک مینماید . دیواره معده به طور طبیعی به علت داشتن یک لایه حفاظتی ، از تهاجم اسید معده به آن جلوگیری می کند و نمیگذارد که زخم ایجاد شود مری فاقد این لایه محافظتی میباشد و بنابراین به آسانی بر اثر اسید معده آسیب می بیند .

غذا ممکن است چندین ساعت در معده باقی بماند و در طی این مدت ، اسید معده باعث نابودی اکثر باکتریها و میکروبهای آن می شود .

در سوهاضمه اشکال در کجا میتواند باشد