گل گاوزبان به خاطر داشتن موسیلاژدارای خاصیت خلط آور است. مقوی اعصاب و مسکن و آرام بخش خوبی است خاصیت باد شکن داشته ، ضد التهاب ، ضدتب ، ضد اسپاسم ، محرک غدد آدرنال است .

گل گاوزبان به خاطر داشتن موسیلاژدارای خاصیت خلط آور است. مقوی اعصاب و مسکن و آرام بخش خوبی  است خاصیت باد شکن داشته ، ضد التهاب ، ضدتب ، ضد اسپاسم ، محرک غدد آدرنال است .
گیاه شناسی

گل گاوزبان گیاهی است علفی ، یک ساله و به ارتفاع تا ۷۰ سانتی متر، ساقه های این گیاه منشعب و پوشیده از تارهای خشن است.

برگ ها نیز منفرد، ساده و پوشیده از تارهای خشن است. برگ ها در قسمت بالایی بدون دمبرگ و در قسمت انتهایی دارای دم برگ مشخص هستند.

گل های این گیاه نسبتا کوچک و به رنگ آبی زیباست. گاهی ممکن گل به رنگ گلی باشد.

قسمت مورد استفاده ی آن گل می باشد که دارای مزه ای لعابدار است.

دربعضی از کتب گیاهان دارویی ، استفاده از برگ نیز ذکر شده است.

محل رویش گل گاوزبان در جهان شامل نواحی مدیترانه، فرانسه،آفریقای شمالی و دربعضی نواحی آسیا می باشد.

گل گاوزبان به خاطر داشتن موسیلاژدارای خاصیت خلط آور است. مقوی اعصاب و مسکن و آرام بخش خوبی  است خاصیت باد شکن داشته ، ضد التهاب ، ضدتب ، ضد اسپاسم ، محرک غدد آدرنال است .
خواص مهم

گل گاوزبان به خاطر داشتن موسیلاژدارای خاصیت خلط آور است. این گیاه هم چنین خاصیت ضد اسهال دارد که به خاطر مواد تاننی آن می باشد.

افزون برآن دارای خاصیت ادرارآور متوسط می باشد که بیشتر به دلیل وجود اسیدمالیک و نیترات پتاسیم موجود درآن است.

گل گاوزبان جزو داروهایOTC بوده و مصرف آن نیاز به نسخه ندارد و اکثرا در سرماخوردگی مصرف می شود.

تاکنون برای این موضوع دلیل خاصی از نظر علمی ارائه نشده است. البته چون یکی از آثار مصرف آن تعریق زیاد میباشد، تا حدی می توان به این ارتباط پی برد.

مهمترین اثرات گزارش شده گل گاو زبان

ضد درد ، ضد التهاب ، ضدتب ، ضد اسپاسم ، محرک غدد آدرنال

قابض ، مقوی قلب ، معرق ، نرم کننده مجاری تنفسی ، ادرارآور

خلط آور، هپاتوتوکسیک ، ژنوتوکسیک ، شیرافزا ، باد شکن

پایین آورنده ی پرفشاری خون ، مسهل ، مقوی اعصاب و مسکن

محصولات مرتبط با این نوشته در لینک زیر

گل گاوزبان