خواص علف گربه یا سنبل الطیب

گیاهان دارویی ، امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته‌های گیاه درمانی ، همیوپاتی ، رایحه درمانی ، لجن درمانی ، گل درمانی و روشهای طب مکمل دیگر، در حال استفاده وسیع بوده و میلیون‌ها نفر در جهان از آن استفاده می کنند.

گیاهان دارویی ، امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته‌های گیاه درمانی ، همیوپاتی ، رایحه درمانی ، لجن درمانی ، گل درمانی و روشهای طب مکمل دیگر، در حال استفاده وسیع بوده و میلیون‌ها نفر در جهان از آن استفاده می کنند.
تاریخچه تولید مواد سنتزی

از زمان تهیه مصنوعی یا به اصطلاح سنتزی اولین جسم به نام اوره حدود ۱۵۰ سال می گذرد تا قبل از آن هیچ ماده غیر طبیعی وجود نداشت و هر چه به عنوان ابزار دارویی مصرف می‌شد دارای منشا گیاهی، حیوانی و معدنی بود.

پس از سنتز اوره، اسیداستیک و… به ترتیب مواد دیگر تهیه شدند عواملی از جمله کمبود منابع طبیعی ،گرانی مواد، اثرات کند و مزه نامطبوع بسیاری از آنها باعث تفکر سنتز مواد در انسان بود .

بشر در سال‌های اولیه سنتز مواد دارویی، بسیار خوشحال و امیدوار بود چراکه توانسته بود موادی را تهیه کند که ارزان تر ،دارای اثر سریع تر و قوی تر بودند و تولید آنها به هر میزان دارای محدودیت نبود

به همین دلایل مواد مصنوعی و سنتزی یکی پس از دیگری جایگزین مواد طبیعی شدند؛ تا جایی که پس از چند سال مصرف این مواد متوجه آثار جانبی آنها شد و دیری نگذشت که فاجعه ی تالیدومید رخ داد .

فاجعه ی تالیدومید

فاجعه ی تالیدومید که بر اثر خوردن این دارو توسط زنان حامله رخ داد حدود ۲۰ هزار کودک ناقص الخلقه، بی دست و پا، کر ولال و غیره در جهان بر جای گذاشت.

فاجعه تالیدومید در حقیقت اثر تراتوژنی داروهای شیمیایی بود که نشان داد بعضی از مواد شیمیایی نه تنها می‌توانند به روی فرد مصرف‌کننده آثار جانبی به جای گذارند بلکه می تواند نسل بعدی را نیز مورد خطر قرار دهند.

با وجودی که کارخانه سازنده بر حسب حکم دادگاه مجبور به پرداخت غرامت به همه آنها شد ولی بشر با ناباوری و تاثر مجبور به نگرشی دوباره اما عمیق به استفاده از مواد طبیعی شد.

در حقیقت چندین  عامل باعث تشریح و تعمق بشر به این موضوع شد .

استفاده از گیاهان دارویی

 حداقل ۶۲۰ هزار گونه گیاهی در کره خاکی می روید که بیش از ۹۵ درصد آنها به عنوان دارو هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته اند و راز و رمز‌های فراوان در آنها نهفته است.

 هرگیاه حاوی صدها ماده با اثرات جالبی میباشد و در حقیقت بزرگ ترین آزمایشگاه طبیعت است که به عنوان منابع بی انتها در اختیار قرار دارد.

 تمام مواد سنتزی، از الگوی اسکلت مواد استخراج شده از طبیعت ،بر گرفته شده اند و یا بسیاری از مواد نیمه مصنوعی ،از تغییر در مواد طبیعی حاصل شده اند

از این رو برای تهیه هر جسم تازه باید اسکلت آن را از طبیعت به دست آورد و به همین علت است که همیشه بعد از کشف مواد طبیعی، سنتز آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

گیاهان دارویی ، امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته‌های گیاه درمانی ، همیوپاتی ، رایحه درمانی ، لجن درمانی ، گل درمانی و روشهای طب مکمل دیگر، در حال استفاده وسیع بوده و میلیون‌ها نفر در جهان از آن استفاده می کنند.
چرا گیاهان دارویی ؟

بسیاری از فرمولهای درشت به خصوص با شکل های فضایی پیچیده، قابل سنتز نیستند نمونه بارز آن ها داروهای ضد سرطان مانند وین کریستین ،وین بلاستین و تاگزول است که به علت درشتی فرمول غیر قابل تهیه هستند و باید حتماً با کشت گیاهان آنها را از طبیعت به دست آورد .

داروهای گیاهی به علت سازگاری بهتر با بدن دارای عوارض جانبی بسیار کمتری نسبت به مواد مصنوعی هستند.

 داروهای سنتزی قادر به تسکین و درمان کلیه مشکلات نمی باشد.

امروزه بسیاری از داروهای گیاهی و طبیعی در رشته‌های گیاه درمانی، همیوپاتی رایحه درمانی ،لجن درمانی، گل درمانی و روشهای طب مکمل دیگر، در حال استفاده وسیع بوده و میلیون‌ها نفر در جهان از آن استفاده می کنند.

 داروهای مصنوعی به دلیل محدود بودن ماده موثر، دارای اثرات اختصاصی و اکثرا یک بعدی بوده در حالی که داروهای گیاهی در بردارنده شمار فراوانی ماده بوده که به طور چند بعدی تأثیر نموده و ضمن ایجاد اثرات مختلف و مکمل دارای آثار جانبی کمی می باشند؛ چرا که تعداد زیادی از مواد موجود در گیاهان مسئول کاهش یا از بین بردن عوارض جانبی هستند.