اندامهای تناسلی

                                اندامان تناسلی مرد ، ضعف و بیماری های آن و روش های درمان

تشریح بیضه و آوند منی

 چنانکه میدانی بیضه ها دو اندام رئیسی هستند که منی در آنها تولید می‌شود

این منی ( آب پشت ) از کجا می آید ؟

ماده  رطوبی  از راه رگها بسوی خایه ها سرازیر می شوند این ماده رطوبی مثل اینکه زائده غذای هضم شده در درجه چهارم است که در سراسر بدن به وجود می آید و این ماده رطوبی  پخته ترین و لطیف ترین نوع خون است . 

هنگامی که ماده خونی بسیار لطیف و کاملاً پخته و رسیده رو  بسوی خایه ها سرازیر می‌شود در لوله رگ های مجرا با روان زندگی درهم می‌آمیزد و به هم زده می‌شود . رگهایی که خون ماده منی را به خایه ها می‌رساند عبارتند از: رگهای جهنده و ناجهنده ، که از رگهای  رییسه  جهنده و ناجهنده منشعب شده اند و دارای پیچ و خم‌های زیادی هستند و شعبه هایی را از خود جدا ساخته اند و به اندازه ای در هم آمیخته و دارای پیچ و خم هستند که اگرفرض کنیم رگی از آن ها را ببری مثل این است که رگ های بسیاری را بریده ای زیرا  دهانه های  بسیار در شماره پیدا می‌شوند . از راه این رگهای  جهنده  و  نا  جهنده  ماده  خون لطیف و پخته که با روان به هم زده شده –  به  اوند  منی میریزد –  که اوند منی را بعداً شرح خواهیم داد- آوند منی به  آلت تناسلی  ( ذکر ) پیوسته است . آوند ، منی را به ذکر تحویل می دهد  و از راه ذکر به زهدان زن میریزد.  دهانه زهدان باز میشود و آن را در بر می گیرد و اگر زن و مرد هر دو با هم آب پشتشان بیرون جهد ، زهدان به شدت آب پشت مرد را جذب می‌کند . بیضه ها دو میان تهی هستند و گوهر بیضه از اندامی غده ای سپید گوشت است و شباهت زیادی به گوشت پستان چاق  زن دارد . خونی را که بیضه ها دریافت می کنند هم شکل خود می‌سازند و خون لطیف به رنگ سپید در می آید . 

در آماده شدن ماده خونی لطیف  برای تبدیل به ماده منی  سپید رنگ ،  عواملی دخالت دارند که از این قرارند :  چنان که اشاره کردیم  ماده هوا یی روان  در داخل رگ های خون  به خایه رسان با خون در می آمیزد و به هم زده می‌شوند .   جایی که روان با ماده   به هم می آمیزد  در صفاق بزرگتر است و در جایی است که بر زهار قرار گرفته است . غشا (  پرده پوششی که شریانها و وریدهای ماده منی رسان به بیضه را زیر پوشش خود قرار داده اند – چنانکه  سابقا هم شرح داده‌ایم – منشا از این صفاق بزرگ دارند  و از این رو با غشای نخاع نیز در تماس است  و به آن پیوسته است . همین غشا رگها و آویزه هایی را که در دو تنبوشه بیخ رانها هستند نیز زیر پوشش قرار داده و همراه آنها پایین می آید . تنبوشه نیز از آن صفاق تولید شده است و از آن نفوذ کرده است و غشا پوشنده ای که در تنیوشه وارد شده است باز از صفاق بزرگ منشا دارد و تو در تشریح رگها یاد گرفتی ، رگی که به سوی بیضه چپ می آید غیر از آن است که بیضه راست وارد میشود و هر یک از رگی جدا گانه غذا دریافت میکنند .  ودانستی همان رگ که به بیضه راست می آید خونه پخت تر و بی آلایش وپاک تر و کم آب تر به بیضه تحویل می دهد .

 به عقیده اکثر مردم بیضه راست از بیضه چپ قوی تر و کاراتر است مگر اینکه انسان جزء کسانی باشد که با دست چپ کار می کند که در این صورت بیضه هم تابعی از آن حکم عمومی میشود.

 آوندهای منی که شروع می‌شوند تنبوشه مانندند .  در هر بیضه ای تنبوشه  ای موجود است و تو گویی با بیضه یکی نیست و از بیضه منشا ندارد .  هر چند تنبوشه با بیضه پیوسته و به آن چسبیده است.هر یک از این دو تنبوشه در  نزدیکی بیضه به تدریج گشاد می‌شوند و جیب ماننده ای را تشکیل می دهند. بعد از آن به تدریج شروع به تنگ شدن می‌کنند  ‏.  در زنان- و نه در مردان_ بعد از تنگ شدن تنبوشه وقتی به نهایت می رسند دوباره گشاد میشوند.  این آوندها اول بالا می روند و به دهانه پایینی مثانه_ که مجرای بول است_ می پیوندند.

 ذکر چیست؟

_  ذکراندامی است ابزار ای از تک اندامانی  که از زردپی  و  پی ها و رگ و گوشت تشکیل یافته است.

 منشا و سرآغاز رویشگاه ذکر از استخوان  زهار است. از رویشگاه که می روید زردپی آلود است و چند ین فراغ و تجویف گشاد در آن است . هرچند در اکثر حالات این فضاهای خالی بر هم می آیند .  این تجویف ها پر از باد می شوند و ذکر برمیخیزد .  در  زیر ذکر شریان‌های زیاد و بسیار گشاد _  که  نسبت به اندازه و حجم ذکر بسیار زیادتر از حد  متوقع هستند _  موجود است.  به علاوه   پی رگهایی از دنده دنبالچه  به ذکر  آمده اند .  هر چند گوهر سرشتی ذکر چندان به ژرفا راه  نیافته است اما رگهای گوهرش زردپی هستند و بدون  حس  می باشند .

به عقیده جالینوس پی رگ هایی که سبب برخاستن ذکر می شوند  غیر از از آن پی رگها می باشند که که سبب سست شدن  و فروهشتگی ذکر می‌شوند . و تو ماهیچه ویژه به ذکر را در بحث از ماهیچه ها  شناخته ای !

 سه لوله رگ در ذکر موجودند  یکی گدار بول است  دومی گدار آب پشت است دست و سومی گدار ودی است.

 می خواهم بدانی که نیروی برخیزاننده  و باد سبب برخاستن ذکر از قلب می آید اما ذکر حس را از مغز و نخاع دریافت می کند خون معتدل و آرزو را از کبد کسب می‌کند و در نفس  خودش نیز آرزوی طبیعی و سرشتی هست  احتمال دارد در برانگیختن آرزو کلیه نیز سهیم  باشد .  اما به عقیده من اصل آرزو برانگیزی از قلب است .

  برخاستن ذکر

 پی رگ توخالی و نزدیکهای آن در پهنا و درازا کشیده می‌شوند. سبب این کشیده‌ شدن بادی نیرومند است که روان شهوانی قوی و نیرومند آن را به سوی تجویف رگ  توخالی سوق می دهد همراه باد خون غلیظ و زیاد و ماده روان غلیظ نیز سوق داده می‌شوند و همین سبب است که انسان وقتی خواب است ذکرش برمی خیزد 

چرا؟  زیرا شریان هایی که در اندامان‌ منی سازند گرم می‌شوند و روان و خون را به خود جذب می کنند یکی از دلایل برخاستن ذکر وجود هر نوع ماده رطوبی است که دارای رطوبت بیگانه و آماده تبدیل شدن به باد باشد اما این تحویل ماده رطوبی به باد آسان و بی مقدمه نیست  . ماده رطوبی کذایی از هضم  اول می گذرد ،  هضم  اول نمی تواند آن را به باد تبدیل کند و اگر کمی از آن را به باد تبدیل کرد نمی‌تواند آن را سریع تحلیل ببرد بلکه می ماند تا به هضم سوم می‌رسد در این حالت باد می شود و باد کردگی را به وجود می‌آورد.

 جماع  ذکر را کلفت میکند و نیرو میبخشد ترک جماع   ذکر را می گدازد و آن را می پژمرد چنانکه بقراط می فرماید ( کار کردن چاقش میکند و بیکاری آن را می‌پردازد ) . 

سبب آرزوی شهوانی و حرکات جنسی یا بسته به اوهام و خیال است یا از بسیاری باد در خون از خونی که گوهر آفرینش آب پشت است و ابزارهای ذکر از آن خون تغذیه می‌کنند ذکر باد می کند و بر می خیزد و به دنبال و پیرو برخاستن از ذکر شهوت نیز به حرکت در می آید از سوی دیگر این کش رفتن و کشیدگی یافتن سبب درد گزنده میشود از ذکر را به برخاستن تحریک میکند 

منی آب پشت

منی چیست و از کجا آمده و چه راهی را می پیماید

 هنگامی که غذای بدن و اندام آن بدن به مرحله چهارم هضم وارد می شود و بر اندامان باید توزیع گردد مازادی از آن که هضم سوم را دیده است از رگها می تراود این تراویده از جنس رطوبت سرشتی و طبیعی است که به تازگی منعقد شده است و اندامان اساسی از قبیل رگها و شریان ها و غیره از این ماده رطوبی تغذیه می کنند ممکن است مقدار زیادی از این ماده رطوبی در رگها متفرق شده است مرحله چهارم هضم را هم پشت سر گذاشته و آمادگی کامل یافته باشد که رگها و اندام آن هم جنس و هم گوهر رگها را تغذیه دهد بدون اینکه نیاز به تغییر زیاد داشته باشد این است که ماده منی شدن راه رگ ها را در پیش می گیرد

 درباره منی دو نظریه هست

 جالینوس و بسیاری از طبیبان گویند خداوند بزرگ در نرینه و مادینه  ماده‌ای را کاشته است که مراحل نمو را طی می کند و جاندار از آن به وجود می‌آید این بزر خدادادی را در نروماده آب پشت نامیده‌اند

 آیا کنش و واکنش در آب پشت هر دو جنس نر و ماده یکیست که هر دو را به یک اسم میخوانند

یا برای این به هر دو یک اسم مشترک داده‌اند که در تکوین جنین هر دو با هم همکار و سازگارند و باید هر دو با هم دست به کار شوند و زیربنای حیات و زندگی را پی ریزی کنند بدون اینکه کاربرد هر دو کاملاً یکنواخت باشد یا چنین تصور کرده‌اند که هر دو نوع آب پشت نر و ماده بدون هیچ فرق و امتیازی مواد خام اولیه تکوین جنین هستند و طرح‌ریزی و شکل پذ یری هر دو در یک راستا است که در حقیقت هرچند یکی از این دو نوع آب بدون همکاری دیگری نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند و به تنها از تکوین زیربنای زندگی جاندار عاجزند اما کاربرد این دو تا اندازه‌ای از هم جداست بزری که در نرینه است در طرح ریزی و ترسیم نیرومندتر از بزر موجود در مادینه است در عوض نیروی شکل پذیری در بذر مادینه نیرومند تر از آن است که در نرینه است

 آب پشت نر  (بزر تکوین جنین در نرینه) در شاخ ماننده زهدان مادینه می ریزد . دهانه زهدان آن را میبلعد و به شدت به داخل می کشد اما بزر زیربنای تکوین جاندار در مادینه از بالا نمی آید بلکه از داخل زهدان بر می جوشد  و از آوندها و برگها در جای استقرار جنین جمع میشود

 حکمای دانشمند غیر جالینوس و هم رایانش نظرهایی در این باره دارند که شاید تا اندازه‌ای با نظریه جالینوس فرق داشته باشند که این که خلاصه آن را بازگو می‌کنیم آنان می فرمایند بزری که مایع تکوین جنین است در نرینه طرح‌ریزی را برعهده دارد و بذر مادینه به شکل پذیری دارد بزر نرینه که کار طرح ریزی را به عهده دارد تمایل به هم  مشکل بودن با جسمی را دارد که از آن جدا شده است مگر اینکه بازدارنده و منازعه ای به میان آید

 بزر مواد زیربنای تکوین جنین در مادینه شاید تا حدی از پذیرفتن طرحی که نرینه ریخته است خودداری کند اما سر انجام می‌پذیرد که بنای تکمیل شده مشکل جسمی باشد که بذر اساس طرح ریزی را کاشته است پس اگر بر هر دو نوع از بذر نرینه و مادینه از نگذاشته‌اند فقط به خاطر این است که در کار پی‌ریزی و شکل گیری جنین همکاری و سازگاری همیشگی با هم دارند وگرنه در حقیقت بایستی به هر یکی نام می‌گذاشت

 اگر آبی را که از نرینه جدا می‌شود آب پشت به نامی آبی که در درون ما دینه بر میجوشد هم این اسم را داشته باشد

 از سوی دیگر آب پشت نرینه غلیظ گرم و کاملاً به پختگی رسیده است در صورتی که آب پشت مادینه کمتر به پختگی رسیده و از جنس خون حیض است و تغییر چندانی نیافته است و در دور شدن از ماده خونی نیز به آب پشت نرینه نمی‌رسد هم از این روست که فیلسوف پیشینه آب پشت مادینه راهی حیض میده است 

آنان در نظریه خود چنین اظهار می‌کنند که آب پشت نرینه در اندازه بخشیدن و بزرگی و کوچکی جرم جنین دخالت چندانی ندارد که به حساب آید این اندازه گرفتن و اندازه دادن به جرم جنین به عهده آب پشت مادینه یا بگوییم ماده ناشی از حیض موجود در مادینه است

 آب پشت نرینه همان کاربرد را داراست که پنیر مایع در شیر انجام می دهد و بزر مایع موجود در مادینه به جای شیر پنیر مایه زده است و بزرگی و کوچکی جسم جنین بسته بیشی و کمی و نیرومندی و ناتوانی آب پشت مادینه است

 نیروگیری و بیش و کمی آب پشت نرینه و آب پشت مادینه هر دو بسته به غذاهایی است که مناسب با حال آب پشت باشند غذاهایی که گرم و تر و روان افزا هستند آب پشت را نیرو می دهند و زیاد می کنند

 آیا این دو نظریه کدام یک درست هدف را زده‌اند  . داوری با دانشمندان طبیعی است برای طبیب بسیار لازم نیست که اینها را بداند البته ما در کتاب های اساسی خود این مسئله را بیشتر شرح و توضیح داده ایم

بقراط  درباره منشأ و سرچشمه آب پشت عقایدی دارد که به طور خلاصه چنین است

 می فرماید قسمت اعظم ماده آب پشت که از مغز تراوش می کند به دو رگ پشت دوگوش وارد میشود این ماده تراوش شده از مغز که گوهر منی را تشکیل می دهد خونیست شیر مزاج دو رگ پشت دو گوش که آن را از مغز تحویل می‌گیرند به نخاع پیوسته اند تا از مغز و از شبیه و همکار مغز که نخاع است فاصله زیادی نگیرند و در این راه دور که می پیمایند و باید ماده را به سرمنزل مطلوب برسانند ماده خونی نامبرده تغییر مزاج ندهد و از اثربخشی نیفتد این دورگ ماده آب  پشت رسان بعد از چندی ماده را تحویل نخاع می دهند و از نخاع به کلیه می رسد و از کلیه آن را به رگهایی  میسپارد که به بیضه ها می آیند و سرانجام ماده گوهر آب پشت به بیضه ها مستقر می‌شود

بقراط در تاییدیه نظریه خود می فرماید دلیل و گواه بر صحت این نظریه همین است که هرگاه دو رگ پشت دو گوش را قطع کنند انسان نسلش قطع کرد می‌شود و از تولید مثل ناتوان می گردد جالینوس می‌فرماید برای من روشن نشده است که اگر دو رگ پشت گوش را بزنند قطع نسل به دنبال دارد یا نه

 اما نظریه من ( ابن سینا ) در این باره چنین است 

لازم نیست همگی آب پشت از مغز تراوش کند و اندام آن دیگر در آن سهیم  نباشند ممکن است خمیرمایه ماده آب پشت از مغز نتراورد آنچه بقراط درباره دو رگ پشت دو گوش فرموده است کاملا صحیح است زیرا خمیر مایه اصلی آب پشت از راه این دو رگ از مغز جاری است اما حتماً باید از هر اندامی از اندامان رئیسی نمونه و نماینده‌ای در این گوهر حیاتی باشد اندامان دیگر بدن هر یک به اندازه خود سهمی در این ماده اساسی داشته باشند که شباهت زاده از این ماده به فرستنده و ریزنده ماده کامل باشد از این رو می بینیم که زاده اندام ناقص دارای اندام ناقص است این شباهت کامل در شرایطی به وجود می‌آید که رگ‌های ماده رساندم به اندازه لازم گشاد باشند و ماده را بدون تعویق به سرمنزل مقصود برسانند و آرزوی جنسی در منتهای حالت پختگی و تکامل باشد بیرون دادن منی از ذکر ممکن است از فشار باد در ذکر باشد که در این حالت بدیهی است آب پشت قبل از بادی که از عقب آن را دفع می‌کند بیرون می‌آیدپ

نشانی های مزاج طبیعی ابزار آب پشت 

 اگر ابزار آب پشت انسان دارای مزاج گرم طبیعی باشد نشانه هایی دارد که از این قرارند

۱ .  رگها در ذکر و بیضه دان آشکار و برجسته و کلفت هستند

۲ .  به سرعت موی بر زهار و نزدیکی های زهار می روید که زیاد و پرپشت و زبر است

۳ .  به سرعت آب پشت از ذکر بیرون می جهد.

 کسی که میخواهد مزاج آب پشتش را بهتر و بهتر کند به علاج خود و مراعات خود بپردازد و آب پشتش را معاینه کند

 اگر مزاج  طبیعی ابزار آب پشت سرد باشد همین نشانه های آب پشت مزاج‌گرم را الگو قرار داده و بر عکس آن را پیدا کن

 اگر مزاج ابزار آب پشت تر طبیعی باشد نشانه هایش از این قرار است

۱ .  منی کم مایه و آبکی است

۲ .  آب پشت در اندازه زیاد است

۳ .  ذکر در برخاستن ناتوان است و تنبلی می کند

 اگر مزاج طبیعی آب پشت خشک است نشانه ها برعکس نشانه های ترمزاج  است و ممکن است به حالت مخ مانند بیرون آید

 اگر مزاج طبیعی ابزار‌های آب پشت گرم خشک است نشانه هایش به قرار زیر است

۱ .  گوهر آب پشت محکم و نیرومند است

۲ .  از کمترین تماس با مادینه و حتی از یاد کردن جماع آب میریزد

۳ .  آب پشت اکثراً نطفه بارآور می شود

۴ .  با سرعت و به شدت آرزوی جماع می‌کند و با نیرومندی هرچه تمام تر آلت تناسلی بر می خیزد لیکن از جماع نیز به سرعت فارغ می شود

 اگر مزاج گرم و خشک ابزار آب پشت از حالت طبیعی پا فراتر نهد  آب کم است و کم از ذکر بیرون میریزد و ذکر زیاد برمیخیزد .  همچنین موی بر عانه و دوران و نزدیکی های آن زیاد و پرپشت است

 اگر ابزار آب پشت دارای مزاج گرم و تر طبیعی باشند نشانی هایش این است 

۱ .   آب پشت بیشتر از حالت مزاج گرم و خشک است

۲ . موی کم تر از آن است که در حالت مزاج گرم و خشک پیداست

۳ .  آب پست  کمتر از آنکه در حالت مزاج گرم و خشک بود به نطفه بار آور تبدیل می شود

۴ .  نیروی انجام جماع شدیدتر از آن است که در حالت جماع خشک گرم بود

۵ .  اما از حالت مزاج گرم و خشک و آرزوی جنسی بیشتری ندارد برخاستن ذکر نیز بیشتر نیست

۶ .  اگر دست از جماع کردن بیش از حد طبیعی و به افراط بردارند زیان بینند

۷ .  دارای چنین ابزاری که مزاج گرم و تر طبیعی دارند بسیار خواب جنسی می‌بینند و در بیرون ریختن آب پشت سرعت دارند

 اگر ابزار منی دارای مزاج سرد و تر طبیعی هستند نشانی ها از این قرارند

۱ .  اطراف زهار بی مواست

۲ .  آرزوی جنسی کند و سست است و شخص کمتر آرزوی جماع می‌کند

۳ .  آب پشت کم مایه است

۴ . کمتر آب پشت به نطفه باردار می انجامد

۵ .  آب پشت کم است و به کندی بیرون میریزد

 اگر ابزار آب پشت دارای مزاج سرد و خشک طبیعی باشند  نشانی هایش چنین است

۱ .  آب پشت غلیظ و پرمایه است

۲ .  آب پشت با اینکه پرمایه است کم است

۳ .  در هر علامات دیگر کاملاً بر ضد  نشانی های دارای مزاج گرم تر است

اما نشانی های مزاج غیرطبیعی در ابزارهای آب پشت را میتوانی از نبودن مزاجهای طبیعی در یابی و معاینه و تهدید آن را آشکار می‌کند  

معجون ارزشمند افلاطون بازآورنده نیروی جوانی ، تقویت جنسی و جسمی جهت توضیحات بیشتر و خرید کلیک کنید
فواید جماع

 اگر جماع  در وقت به هنگام مناسب و به طور صحیح انجام گیرد و بهره هایی برای انسان در بر دارد که شرحش چنین است از اثر جماع زایده هایی در بدن پاکسازی می‌شود و بدن از زایده ها خشک میشود زیرا بدن از اثر جماع بیشتر آماده بالیدن و نمو می گردد

  جماع درست آن می‌ماند که چیزی غذای بایسته بدن را از بدن می‌رباید طبیعت برای تلافی ماده  غصب شده از بدن به حرکت در می‌آید و شدید حرکت می‌کند که این حرکت تاثیر قوی بر بدن می‌گذارد و این تاثیر گذاشتن در نشاط و نمو بدن مددکار است

 جماع افکار تیره بر انسان را دفع میکند انسان را پردل و شجیع  می سازد خشم به افراط را فرو می‌نشاند و به انسان وقار می دهد

 جماع آنجا که به انسان نشاط می بخشد و دود ناشی از آب پشت را که در اطراف و مغزجمع می‌شود پراکنده می سازد در این بیماری مالیخولیا و بسیاری از بیماری‌های سودایی به انسان بهره می‌رساند

 در بیماریهای کلیه از پرشدگی خون به بار آیند و در همه بیماری های ناشی از خلط بلغمی این زمان مفید و به رسان است بویژه اگر حرارت غریزی انسان نیرومند باشد و از بیرون رفتن آب پشت از بدن زیانی و کاهشی بر نیروی گرمای طبیعی و سرشتی وارد نیاید جماع درمان بسیاری از دردها ست از جماع اشتهای خوراک باز می‌شود اگر ورمهایی یا ماده ورم هایی در اطراف بیخ ران ها و در دو  بیضه پدید آید یا در شرف تکوین باشد چاره ساز جماع است که ماده ورم را ریشه کن می‌کند

 اگر کسی به دلیل دوری از جماع و حبس آب پشت چشم هایش تاریک شده و سرگیجه گرفته و سرش احساس سنگینی می‌کند و دو لوله رگ آب دوش از کلیه و تهی گاه به درد آمده اند و تهی گاه و لوله رگها آماس کرده‌اند به اعتدال و در حد میانگین جماع کند شفا یابد

 کسانی  هستند که بدنشان نیاز به جماع دارد اگر ترک جماع کنند بدنشان سرد میشود حالشان به تباهی می انجامد اشتهای خوراک نمی‌ماند و حتی اگر خوراک بخورند بدن خوراک را نمی پذیرد و به بیرون پرت می کند

هر  کسی که در اندازه بسیار بخار دودی در بدن دارد اگر جماع کند تنش سبک می‌شود و بهره ها می بیند و نگرانی که از زیان بندآمدن بخار دودی در بدن دارد از بین میرود

 گاهی ممکن است مردی که ترک جماع کرده است و در نتیجه آب پشتش برهم متراکم شده و سرد گشته و به ماده سمی تغییر یافته است بخاری بدجنس که از چنین آب پشتی برخیزد به قلب و مغز برسد و قلب و مغز را بیا کند چنانکه این حالت را در زنان نیز مشاهده می کنید که به خفگی زهدان  مبتلا می شوند

 کمترین زیانی که از متراکم شدن و تباه گشتن و سرد شدن و صمیمی شدن و بخار برانگیزاندن آب پشت و روی می دهد قبل از آنکه تاثیر سمیتش آشکار و برملا شود انسان احساس سنگینی و سرد شدن بدن و به زحمت حرکت کردن می کند 

زیانهای جماع

 جماع اگر فوایدش را ذکر کردیم باید بدانی که زیان هایی ممکن است در برداشته باشد که دارد تیغی است دو لبه گوهر غذایی که از هفت خوان  یا بهتر بگوییم چهار مرحله هضم گذشته و بغایت لطیف شده و بسیار برای بدن ارزشمند است از اثرجمال بدن را ترک می‌کند و از  اثر این پاکسازی بدن به حالتی از ناتوانی در می‌آید که از اثر پاکسازی های دیگر ناتوانیی به این شدت بر بدن چیره  نمیشود نه فقط گوهر قضایی لطیف است که با جماع از بدن بیرون می‌رود بلکه روان هم پا به پای گوهر لطیف  غذایی برای رسیدن به لذت دیدن و لذت بخشیدن به بیرون میرود 

از این است که کسانی بیشتر از جماع لذت می‌برند که از غیر خود شان لاغرتر و بیشتر با ناتوانی دست به گریبانند

 کسی که بیش از حد معمول و طبیعی جماع می کند و در جماع افراط میورزد  و بدنش سرد و خشک می‌شود بیشتر مواد از بدن به خارج راه می‌یابند حرارت سرشتی و طبیعی اش و تحلیل می‌رود و خسته و ناتوان می گردد در اوایل نیروی بدن از اثر حرارت ناشی از ماده  دودی غیر طبیعی و بیگانه برانگیخته می‌شود و به هیجان می آید و از اثر افزونی ماده دودی موی زیاد بر پوست ظاهر می شود اما در نتیجه بدن به کلی سرد می‌شود حواس شنوایی و بینایی ناتوان می گردد ساقهای پا سست می شوند و به درد می آیند و به زحمت می توانند که بدن را تحمل کنند و توگویی حالت بیماری صرع ، سرپوشیده و ناپیدا بر شخص آمده است ممکن است خلط ماده سودایی بر بدن چیرگی یابد و پس از آن ماده خلط صفرایی در بدن مستقر شود  شخص از اثر ناتوانی به سرگیجه مبتلا می‌شود و از تارک سر تا  نهایت پشتش به مورمور می افتد و گوشش وزوز می کند اکثرا کسانی که در جماعت افراط می‌کنند به تب های سخت و سوزان مبتلا می‌شوند و ممکن است جان در راه جماع سپارند

 کسانی که به افراط جماع می‌کنند و از حد طبیعی پا فراتر می گذاشته اند سر تا سر بیماری‌های ناشی از پرشدگی و ضعف در انتظار آنهاست در اثنای جماع پشت سرشان گرم می‌شود و ماده در را به سوی خود می کشد شکمشان قبض می‌شود و ممکن است به قلنج مبتلا شوند بخار در بدنشان فزونی می‌یابد دهان و لثه و گوشت میان دندان‌هایشان بدبو می شوند و افسرده  و پژمرده می گردند کسی که خلط مراری بد جنس در بدنش جمع آمده  باشد همین که جماع کرد در خود احساس لرزش و چندش می کند کسی که خلط عفونی در بدنش جمع آمده است بعد از جماع بوی بسیار بد از آن می پراکند کسی که نیروی هضم کننده در معده اش ناتوان است از اثر جماع قرقر شکمش معرکه می کند  کسانی هستند که سوء مزاج بد دارند اگر جماع نکنند افسردگی بر آنها چیره می‌شود و بدن سنگینی می‌گردد و در عین حال خواب های جنسی زیاد می بینند و اگر جماع کنند معده از ناتوانی که دارد  ناتوانتر می شود و خشک می گردد کسانی که از جماع کردن می لرزند یا سردشان می‌شود یا کمی احساس نفس تنگی می‌کنند یا قلب‌شان به تپش می‌افتد یا چشمشان به گودی می گراید و یا از اثر جماع اشتهای خوراکشان می‌ماند بهتر آن است که از جماع  کردن دوری جویند

 برای کسی که بیماری سینه دارد یا نیروی جسمانی اش  ناتوان است که جماع خوب نیست

 کسی که معده ناتوان دارد ترک جماع برای او بهتر از هر چیزی است

 جماع کردن با زنانی که فاحشگی می کنند بسیار زیان آور است 

اسلوب و رویه بد در جماع

اگر در حال جماع زن بالا قرار گیرد بسیار بد است که ممکن است ادراری رخ دهد، باد کردگی به بار آورد . 

 ذکر و مثانه از فشار فواره کردن آب شهوت زخمی شوند،  و دور نیست که چیزی از طرف آلت زن به آلت مرد راه یابد

 این را نیز بدان که حبس کردن  آب پشت و به تاخیر انداختن و به اهمام سپردنش خوب نیست و ممکن است یکی از بیضه‌ها  خلل بیند و عیب دار شود

 کسی که نیاز به مستراح رفتن دارد و باید خود را از شر ادرار و مدفوع رهایی دهد نباید قبل از پاکسازی و تقویت جماع کند

 درحال خسته شدن از ورزش یا هر حرکتی خسته‌کننده جماع خوب نیست

 در حالی که انسان با واکنش روانی رو به روست جماع کردن خوب نیست

  انزالی که از اثر چسبیدن یا بر پوست زن مالیدن حاصل آید در زیان رسانی کمتر از زیانی است که از جماع با پسر بچه عاید می شود،  اما در هر حال زیان دارد

اوقات جماع

 برای انجام جماع سازگار با حالت بدن و برای جماع زیان بخش به بدن وقت و حالاتی هست مثلاً وقتی که انسان بسیار سیر است و معده پر از غذاست جماع  خوب نیست زیرا مانع هضم شدن خوراک می شود.

 بیماریهایی که انسان از اثر حرکت کردن بر غذای زیاد- که خورده است- ممکن است پیدا شوند، اگر در آن حمال جماع  کند، زودتر به سراغش می آیند و سخت‌تر  رخ می دهند

 اگرکسی با شکم سیر و پر از غذا می خواهد  جماع  کند حداقل قبل از تمام مدتی حرکت کند  تا خوراک تا اندازه ای در معده جا گیر شود و به حالت شناور در نیاید . بعد از جماع کردن هم می تواند زود بخوابد و زیاد بخوابد. 

 کسی که گرسنه است است و معده اش خالی از خوراک است باز نباید جماع کند که جماع به حالت گرسنگی بیشتر از مادر شکم سیری زیان دارد و طبیعت را مزاحم می شود .  جماع کردن با شکم گرسنه گرمای سرشتی و طبیعی را می‌کشد موجب گداختگی در تن و سبب دق میشود. 

 بهترین وقت برای زمان هنگامی است که غذا در معده هضم شده و دارد از معده سرازیر می‌شود و هضم اول و هضم دوم را پشت سر گذاشته و در اثنای هضم سوم است که این حالت در اکثریت مردم بهترین وضع و حال جماع است .  ممکن است برای برخی از صاحبان مزاج مختلف هنوز این وقت هم کاملا مناسب نباشد  اما  نباید به حرف کسانی گوش داد که می‌گویند تا غذای معده از هر چهار مرحله هضم نگذرد جماع کردن مناسب نیست زیرا آنچه آنها می‌گویند با وقتی برابر است که انسان گرسنه و شکم خالی به حساب می آید آنچه ما می گوییم که وقت جماع وقتی باشد که غذا به هضم اول و دوم رسیده است و در وسط های هضم سوم است ، وقتی است که بدن شروع به جدا کردن مواد از هم کرده و در همه اندامان باقی مانده از غذا وجود دارد که در راه هضم شدن است اگر چنین حالتی برای کسی دست دهد و شب هنوز در اوایل آن مراحل باشد بهترین وقت برای جماع است از سوی دیگر از آنجا که از شب زیاد مانده و بعد از جماع فرصت خوابیدن زیاد است و می‌توانند زیاد بخوابند نیرو از سر گرفته می‌شود و این که خوابیده است نطفه آب پشت در راه استقرار می یابد و آرام می شود. 

 جماع خوب و اصولی و طبیعی آن است که آرزوی جماع نهایت برسد نه اینکه از نگاه کردن به زن یا فکر جماع احساس خارش و سوزش در آلت تناسلی مرد را برانگیزد بلکه زیاد جمع شدن آب پشت و پر شدن آوند آب پشت بر انسان فشار آورد که جماع کند .  جماعی   چنین اصولی  در حقیقت به صحت بدن و نیروی جسمانی کمک می کند

 اوقاتی که باید از جماع بپرهیزند

۱ .  در حالی که از پرخوری لت انبان  شده‌اند و هنوز خوراک هضم نشده است

۲ .  بعد از پاکسازی ها از راه اسهال یا قی کردن و یا اسهال و قی باهم

۳ .  بعد از آنکه یک باره فساد و تباهی معده روی دهد

۴ .   در اوان عوامل خستگی و حرکات زیاد بدنی و واکنش های روانی در حالت خشم زیاد و غم زیاد و غیره

۵ .  وقتی که بول و مدفوع  فشار می‌آورند

۶ .  وقتی که رگ زده اند و خون از بدن کشیده اند

 اگر کسی قبل از جماع به فساد و تباهی معده و روده مبتلا باشد ممکن است از اثر جماع که تا اندازه ای  خشکاننده است ماده فاسد کننده خشک شود یا از روده ها منحرف کردند

 زمان و مکان جماع

 در موسم گرما و شدت گرما جماع کردن خوب نیست

 در محیط زیست گرمسیر جماع نفع چندانی ندارد

 کسی که بدنش بسیار گرم است یا زیاد احساس سرما می کند نباید جماع کند اما جماع برای کسی که بدنش گرم است کم خطر تر است تا آنکه از سرما تاثیرپذیر شده باشد

  در حالی که انسان بدن رطوبی دارد جماع کند بهتر از زمانی که بدن خشک دارد

 بهترین وقت جماع برای کسی که میانه رو است آن است که به تجربه در یابد که در چه فاصله ای از زمان جماع داشته باشد احساس سبکی و استراحت می‌کند و حوشش جمع تر می‌شود آن مدت را به ذهن بسپارد و انجام جماع را بر حسب تجربه به دست آمده تنظیم

آب پشت بی‌بهره 

 آب پشت مستان ، آب پشت پیران سالخورده و آب پشت کسانی که در جماع زیاده روی می کنند و بچه به دنیا نمی آورد

 کسی که اندامان ابزار جماعش درد و آزار یا خللی داشته باشد کمتر رخ می دهد که بسیار سالم و تندرست به دنیا آورد 

گویند اگر کسی ذکرش بسیار دراز(  دراز تر از حد معمولی) باشد مسافت راهی که آب پشت طی می‌کند دورتر می‌شود و در این مسافت زیاد سرد می‌شود و از حرارت طبیعیش می‌خواهد و تا به زهدان درمی‌آید بیشتر بهره رسانیش   را از دست داده است از این رو اکثر جماع این دسته مثمرثمر نمی‌شود و بچه نمی آورند

 اگر بول کسی را معاینه کردی و دیدی که خلطها و پرزه هایی در هم مخلوط شده با بول بیرون آمده‌اند بدان که این شخص تازه جماع کرده است و این اولین بول بعد از چند ماه است

 کاهش نیروی جنسی

 کاهش نیروی جنسی سبب ها و احتمالاتی دارد که از قرار زیراند

۱ .  سبدب خود ذکر است

۲ .  سبب در اندامان و ابزار آب پشت است

۳ .   سبب در اندام آن بالا مرتبه رئیسه و نزدیکی های آنهاست 

۴ .   سبب محتمل است  در اندامان واقع در میانه راه بین اندامان رئیسه و ابزار عمل جماع باشد

۵ .  ممکن است سبب ناشی از همسایگی ابزار جماع با اندامان دیگر باشد

۶ .  ممکن است سبب کمی باد در قسمتهای پایینی بدن یا کمی باد در سراسر بدن انسان باشد

 حال به شرح حالات ششگانه که احتمال دارد یکی از آنها سبب کاهش نیروی جنسی بشود می پردازیم

 اگر سبب از ذکر است ذکر به سوء مزاج و سستی و فرو هشتگی به افراد مبتلاست

 اگر سبب از اندامان و ابزار آب پشت است-  که این ابزارها عبارتند از دو بیضه و سایر آوندهای آب پشت- حال از چند فقره خارج نیست

۱ . سوء مزاج شدید یا سوء مزاج شدید همراه خشکی آنها را در بر گرفته است که اگر سوء مزاج شدید همراه خشکی باشد بدتر و بغرنج تر است

۲ .  این اندامان و ابزارها تنها به خشکی زیاد مبتلا شده اند

۳ .  ممکن است سبب کاهش نیروی جنسی از کم حرکتی آب پشت باشد که یارای گزش انگیزنده عمل جنسی را ندارد

 حتی برخی هستند که آب پشت زیاد دارند و هر بار جماع  می کنند آب نمی ریزند ،  زیرا آب از حرکت باز مانده است  و با این حالت از آنکه آوند آب پشتشان پر از آب پشت است شبها در خواب، خواب  جنسی می‌بینند زیرا بندهای آب پشت در شب و هنگام خواب گرم می‌شوند و آب پشت بسته می‌گدازد و آب می‌شود و به رقتی می‌رسد که بیرون میریزد

 اگر سبب از طرف اندامان رئیس است چند حالت دارد

۱ .  سبب از سوی قلب است که ماده روان و باد برخیزاننده را قطع کرده و به ابزار جماع می فرستند

۲ .  سبب از کبد است که ماده تکوین منی را از ریختن به آوندهای منی بازمی دارد

۳ .  علت از مغز است که ماده حساسیت دهنده را به سوی ابزارها و آوندهای جماع نمی فرستد یا اگر می فرستد نمی رسد

۴ .  یا سبب از کلیه است در حالتی که کلیه به دلیل سرما لاغری و یا از بیماری‌های ویژه به کبد که آنها را می دانیم از همکاری با اندامان ابزاری جماع عاجز مانده است

۵ .  شاید سبب از سوی معده است در حالتی که معده به سوء هضم مبتلا باشد

 باید همه این سبب ها را از ناتوانی منشا   به حساب آورد که مثلاً ممکن است لوله رگ های مجرای آبرسان در میانه راه بین ابزار جماع و منشاء آب پشت بسته شود اکثراً سبب ناتوانی نیروی جنسی که از مغز باشد نتیجه ضربت خوردن سر انسان است

 اگر سبب کاهش نیروی جنسی از اندامان پایینی باشد چندین جهت دارد

 سو مزاج بسیار سرد یا سوء مزاج بسیار گرم و یا سوء مزاج خشک بر آنها چیره آمده و باد را به کلی از بین برده است که باد بهترین مددکار ابزار جماع در انجام عمل جماع است حتی اگر کسی شکمش از باد زیاد باد کرده باشد اما به درد نیامده باشد ذکرش برمی‌خیزد کسانی که ماده سودایی در آنها غلبه دارد تومباد شان زیاد است اکثراً ذکر برخاسته دارند

 شاید سبب از همسایگان اندامان ابزاری جماع است مثلاً کسی بواسیرش را قطع کرده‌اند یا مقعدش به دردی گرفتار آمده و گزند دیده است و زیان به پی رگ  مشترک میان مقعد و ماهیچه مقعد از طرفی و ذکر از طرفی دیگر رسیده است

در برخی حالات وهم و پندار انسان کاربرد ابزار جماع ما را از بین می‌برد مثلا انسان که می‌خواهد به ما کند بر خشم می‌آید یا خجالت می کشد و در اثر خجالت از انجام عمل جماع می‌ماند یا فکری به خاطرش می‌رسد که ممکن است نتواند جماع کند به ویژه اگر یک دفعه از اثر این وحی روحانی از انجام دادن جماع باز مانند دیگر عقیده اش بر این پندار استوار می‌شود و یکباره ازنای جماع کردن می افتد زیرا هر بار که خواست  جماع کند  همان فکر و پندار اولیه خودنمایی می‌کند و اعتصاب آلت تناسلی تکرار می شود امکان دارد کسی مدت‌ها ترک جمع کرده و مسئله جماع را از یاد برد انداخته باشد اندامان تناسلیش ترنجیده شوند یا کسی که طبیعتاً از بچه  آوردن متنفر باشد و از این رو ترک جمال کند کم کم اشتها و نیروی جنسی اش کم می‌شود و درنتیجه حتی اگر بخواهد جماع کند کاری از دستش بر نمی آید درست مانند زن باردار که آرزو دارد شیر پستانش کم شود و نماند تا بچه اش از شیرخوارگی ببرد

این را  نیز بدان که برخاستن آلت جماع سببش  باد است حال آن باد از آب پشت برخاسته باشد یا از غیر آب پشت گرما و سرما هر دو دشمن سرسخت بادند سرما از تولید باد جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد به وجود آید گرما باد را می پراکند و از بین می‌برد اما از اثر رطوبت معتدل و از اثر گرمای طبیعی که سازگار با ماده باد باشد و نیز در اندازه باشد در کمک به توانایی آلت تناسلی مانند ندارد

 سوار کاری اما  زیاد خسته کننده و عادت به سوارکاری گرفتن در برخاستن آلت تناسلی کمک می کند

 کسی که کلیه و اطراف کلیه اش رطوبی باشد یا با رطوبی بودن سرد هم باشد ذکرش از برخاستن کوتاه نمی‌آید اما اگر کسی که مزاج کلیه اش گرم است به طور میانگین جماع نکند زیان بیند و ممکن است از بچه آوردن محروم گردد

 نشانی ها

 اگرسبب کاهش توان جماع از خود آلت تناسلی باشد یا سرما بر پی رگ  ذکر اثر کرده باشد نشانه این است که از برخاستن ابا می‌کند و وقتی در آب سردش فرو کنی نمی توان زد و کوچکتر نمی شود ممکن است آب پشت بسیار باشد و به آسانی بیرون آید و ممکن است بدون برخاستن آب بریزد امکان دارد که لاغری و ناتوانی جسم شخص بر آلت تناسلی هم تاثیر گذاشته باشد و در نتیجه با اینکه آرزوی جماع دارد ذکر  نای برخاستن ندارد اگر سبب کوتاه آمدن در انجام جماع بیضه و اندامان آب‌ پشت باشد دو احتمال دارد یا سرما و یا خشکی بر بیضه گذاشته است

 اگر سرما به زیرا آسیب رسانیده باشد آب پشت کم نیست اما به زحمت بیرون می آید و اگر بیضه را با دست لمس کنی احساس می‌کنی که سرد است

 اگر بیضه از خشکی آسیب دیده باشد آب پشت کم است و با این کمی بیرون آمدنش انسان را به زحمت می اندازد و به زحمت بیرون می آید

 اکثرا این حالت آسیب‌دیدگی بعضا همراه با لاغر شدن و کم گوشتی و کم خونی انسان است که رطوبت بخشیدن به آن به نفع بیمار است منظورم از رطوبت بخشیدن آبتنی کردن بیمار و خوردن غذاهای رطوبت زا و رطوبت بخش است

 اگر سبب اخلال در کار اندامان تناسلی از بالایی ها آمده است نشانه این است که اگر خرابکاری و اخلال از کبد یا کلیه است اشتهای خوراک می‌شود و بلکه نه هضم خوراک می‌ماند و اشتهای خوراک و نه خون در اندازه لازم و طبیعی تولید می‌شود

 اگر سبب خرابکاری از قلب باشد آلت تناسلی کمتر برمی‌خیزد و شاید در حالت بر نخواسته آب پشت را بیرون بدهد نبض انسان نرم وناتوان می‌شود و حرارت بدن از درجه طبیعی کمتر می گردد

 اگر مغز آسیب دیده و در اثر آن آسیب دیدگی به اندامان ابزار کار رسیده احساس حرکت کردن آب پشت کم می‌شود و غلغلک  دادنی که آرزوی جماع را برانگیز از بین می‌رود چگونگی حالات حواس انسان و به ویژه حالت چشم بر آسیب دیدگی مغز گواهی می دهند اگر آسیب مغز در اثر ضربت خوردن سر یا بر سر به زمین افتادن باشد از حواس پنجگانه و به ویژه از چشم می توان به آن پی برد

 در هر حال برای ناتوانی کبد و قلب و مغز نشانه های ویژه به هر یک هست که سابقاً شرح داده ایم و هم این را می‌دانی و درباره نشانه‌های بیماری های کلیه نیز بیاناتی مفصلی داشته ایم که می توانید به بحث ویژه به کلیه رجوع کنی  و در حالت کلی آگاه شوی

 اگر کاهش نیروی جنسی سبب کم و کاستی باد در پایین های بدن باشد نشانه اش از این قرار است اندامان ابزار کار همگی سالم و درستند  در معاینه میبینی که قلب و کلیه سرحال است اشتهای خوراک اشتهای نوشیدنی هم کامل است و تنها آلت تناسلی ناتوان بر می خیزد و در برخاستن تنبلی به خرج می‌دهد اگر چنین شخصی غذاهای بادزا بخورد فایده بیند

 اگر خلل در کار جماع و اعضای تناسلی از کم حرکتی آب پشت و کم غلغلک دادن باشد علامتش این است که وقتی انسان جماع می کند آب پشت زیادی بیرون می دهد اما منعقد شده است و احتمالاً ساکن و بی حرکت که چنین حالتی اکثراً از اثر مزاج سرد است

 لاغر اندامان درجماع  نیرومندتر از چاقانند 

 اگر کسی که دلش می‌خواهد و میتواند زیاد جماع کند این دستورات باید به کار برد

۱ .  کوشش کند که کمتر بدنش عرق کند و به حمام گرم نرود که در آنجا عرق زیاد بریزد

۲ .  تا می‌تواند و ممکن است نگذار رگش را بزنند و خون از تنش بکشند

۳ .  روغن های گرم و گرم مزاج بر هردو پاهایش بمالد و از این عمل غافل نباشد که بودن روغن گرم مزاج بر هر دو پا کلیه و آوندهای پشت و آب پشت را تقویت می کند و نیرومند می گرداند 

غذاهای مناسب برای تقویت نیروی جنسی

 قبل از هر چیز یادآور می شوم که گوشت- هر گوشتی که برای فایده دادن به غریزه جنسی در غذا به کار می رود نباید در روغن سرخ شود گوست سرخ کرده از تاثیر غذاییش کاسته می‌شود و بهره چندانی برای تقویت غریزه جنسی ندارد پس باید گوشت را بدون سرخ کردن بپزند و بخورند مثلا گوشت در آب پخته بخورند از قبیل گوشت بزغاله بسیار چاق ، گوشت گوسفند نر ،همراه با ۳ یا ۴ عدد بیضه گوسفند نر( قوچ ) بپزد و قطعه ای دنبه با نخود و پیاز در آن باشد کله پاچه و گیپا حتی اگر وسیله آبکامه ترش مزه هم شوند مانعی ندارد و مفید است 

گوشت مرغ چاق زوده چاق چله و به ویژه اگر با انواع انگدان بپزند مفیدند

 تخم مرغ نیم بند و به ویژه اگر تخم مرغ نیم بند با دارچین و فلفل و خولنجان و نمک ریگ ماهی باشد بسیار خوب است

 خاویار و گوشت ماهی به گرمی مفید است که بخورند اگر گوشت ماهی سرد بود زنجبیل ،  فلفل ،  فلفل  دراز  ، میخک و دارچین و امثال آنها را با گوشت سرد ماهی بخورد که از این نوع دیگر ابزارها گوشت ماهی نیرو بخش تر می شود

 آش شلغم ،  آش کلم به ویژه آش هویج که گوشت در آنها باشد و گوشت خوب بپزد همه خوبند

 در هر غذایی که مغز گنجشک  ، مغز کبوتر ،  روغن حیوانی و شیر در آن باشد برای تقویت غریزه جنسی خوب است

 آش از گندم کوبیده  ، حلیم انواع کبولی ،  شیر برنج و شیر با گوشت گوسفند

 سبزیهای های مفید که در غذاها بپزم عبارتند از مارچوبه  ، تره تیزک آبی  تره ، کنگر و نعناع در تقویت نیروی جنسی بسیار تاثیر بخش است نعناع آوندهای آب پشت  را محکم میکند طوری که بهتر آب پشت را در بر می‌گیرد و در نتیجه آرزوی جماع بیشتر می‌شود . شبدر و شنبلیله نیز اگر با غذا باشند خوب اند

 آش اوماج خوب برای این کار آن است که با زعفران و نان بدون سبوس و شیر و آب نارگیل باشد

 گویند کسی زیاد گوشت گنجشک بخورد و به جای آب شیر بنوشد همیشه آلت تناسلی اش به حالت ایستاده است و آب پشتش بسیار زیاد است

 بذر پیاز در روغن حیوانی سرخ گردد تا رنگش سرخ می شود و از هم می‌پاشد آنگاه تخم مرغ را بشکنند و سرخ کنند مفید است

 کسی که حرارت داشته و نیاز به غذاهای تقویت کننده غریزه جنسی دارد از غذاهای زیر تغذیه کند ، ماست ، شیر ، ماهی برشته   به گرمی ، خربزه ،  خیار ،  خیار چنبر خوردنی ، میوه های تر و تازه سبزی‌های تازه کاهو و بذر خرفه آب پشت را افزایش می دهند  . سپیده تخم‌مرغ بسیار خوب است و آب پشت را افزایش می‌دهد مغز حیوانات ، حیوان و گوشت خرچنگ رودخانه هم مفیدند .

غذاهایی که در تقویت نیروی جنسی به دارو شبیهند عبارتند از

 شیر ۹۰ مثقال ترنگبین به وزن ۴۰ درهم ، در آن شیر می زند و مخلوط بر آتش بفروشند تا غلیظ می‌شود و هر روز یک پیاله از آن بخورند این خوراک برای کسانی که مزاج سرحال و به اعتدال دارند و برای کسانی که حرارت مزاج سازگار است

 کسانی که سرد مزاج و سردی بر آنها تاثیر کرده است خوراک آتی برای شان خوب است: دارچین به وزن ده درهم کوبیده شود بسیار نرم و ساییده و گرد مانند گردد در یک رطل۹۰ مثقال شیر بریزند و به هم زنند ناشتا یک پیاله بخورند یا بر غذا به جای آب بنوشند و دیگر را بنوشند اگر غذا از نوع شامی‌کباب باشد و این دارچین و شیر را بر آن بخورند بسیار بهره بینند

 پیه هندوانه ابوجهل برای سرد مزاجان و خشک مزاجان  در هر حالتی خوب است و توان جنسی شان را تقویت می کند روغن گاوی پر یک بستو ،  شیرگاو یک بستو ،  روغن پسته یک بستو ،  هرسه  را با هم دردیگ  ریزند و بر   آتش بسوزانند تا یک سوم از آن می‌ماند و هر روز صبح  دو قاشق  هشت مثقال از آن با شراب  هر شرابی که باشد تناول شود .  پانید ۹۰ مثقال ،  آب پیاز ۹۰ مثقال  ، شیرحیوانی نود مثقال ، هر سه  را با هم بر آتش گدازند بجوشد  تا غلیظ و منعقد می‌شود هر روز صبح زود به وزن حق مثقال بخورند

 نخود درشت سیاه را در آب ترتیزک آبی  ( جرجیر ) بریزند و بگذارند تا نخود ها آب می کشند و کمی می آماسند  آنگاه  آنها را در سایه خشک کنند و با پاییذ خود کنند و بسایند و هر روز صبح به اندازه یک گردو و شب وقت خواب به اندازه یک عدد فندق بخورند و یک قدح شراب را بنوشند نخود سیاه درشت دانه را در آب سه کوهه بریزند و در آفتاب بگذارند و نگذارند گرد و خاک بخورد تا نخود به خوبی می خیسند  و باد  می‌کنند همین که دیدند آب دارد می خشکد آب سه کوه بر آن بریزند  وقتی که نخود ها باد کردند و نرم شدن و آنها را خشک کنند و بکوبند و بسایند  و نگه دارند و سپس با شیر قاطی  کنند و بر آتش بجوشانند و پانیذ بر آن اضافه کنند و از آن بخورند 

شیر حیوانی سه رتل (۲۷۰) مثقال ،  ترنگبین ۴۵ مثقال ، چاتلانگوش  سبز کوبیده ۴۵ مثقال با هم بر آتش بجوشند سپس با دست مچاله کنند و به بفشرند و آنگاه بیالایند ، ۴۵ مثقال از آن پالیده را با نیم دهم خولنجان مخلوط کنند و چند روزی از آن چندان که می‌توانند و با مزاج و ذوق سازگار باشد بخورند که در برانگیختن غریزه جنسی معرکه می کند

 آب پیاز یک جز ، عسل یک جز ،  با هم بر آتش بجوشند تا تنها عسل می ماند هر شب هنگام خواب یک قاشق چهارم مثقال یا دو قاشق هشت مثقال از آن را با آب گرم بخورند آرد گندم را در آب شیرین بهم زنند تا مانند سوپی غلیظ شود می شود آنگاه خوب آن را بفشرند این فشرده را با مقداری شیر و نصب شیر آب نارگیل بپزند چربی موجود پی اردک باشد و چنان که حلیم می خورند آنرا بخورند

 صمغ ساییده انگدان  و نمک ریگ ماهی ساییده را بر تخم مرغ نیم بند بپشند و بخورند که بسیار خوب است به ویژه اگر خوردن آن بعد از حمام کردن باشد و خود را با روغن سوسن و روغن یاسمین ماساژ دهند نورعلی نور است زرده تخم مرغ را خوب به هم زنند اگر همراه سپیده هم باشد مانعی ندارد یک چهارم آن افشره پیازکوبیده را برانگیزند و آتش گذارند که نیم‌بند شود و با نمک و ادویه ذکر شده بنوشند

 هویج و شلغم را بگوب  پیاز را بکوب   با باقلی و نخود و عسل در آبگوشت خوب  و زود هضم قاطی کن تا خوب میپزد سپس دیگ ابزارهای گرم را در آن بریز بسیار مفید است باقلی نخود و لوبیا را در آب گرم بریز تا خیس و نرم می شوند گوسفند را با کارد قیمه کن  چنان که برای شامی کباب آماده می‌کنند مخلوط را گلوله کن و بپز و بخور

 باقلی ، نخود ،  لوبیا و پیاز را با هم بکوب و گلوله گلوله کن و بر هر گلوله کمی نمک ریگ ماهی کمی صمغ انگدان و دارچین و قرنفیل زیاد بپاش  و مقداری مغز گنجشک و کبوتر با گلوله ها قاطی کند و سپس  بپز این خوراک در تقویت ن نیروی جنسی بسیار مفید است

 برگوشت قیمه شده آب هویج یا آب ساده بپاش مغز گنجشک  یا مغز کبوتر را آکنه آن کن سپس و بخور مغز سی گنجشک را در شیشه ای نسبتاً گشاد که ظرفیتش بیشتر باشد بگذار  تا ماده آبکی تحلیل می‌رود و بشود آن را خمیر مانند در هم مخلوط کرد و اندازه مغز سی گنجشک پیه کلیه بزی را که تازه زبخ شده باشد با مغز گنجشک‌ها قاطی کند فلفل و میخک و زنجبیل هم با آن مخلوط کن همه را در هم بسرش و قرصهایی به اندازه یک عدد فندق از آن بسازد وقتی می خواهند جماع  کنند قرص بعد از قرص از آن بخورند که شخص را برای انجام این کار کاملا آماده می سازد

 دستور نوعی خاگینه که ما تالیف کرده ایم و بسیار خوب است

  مغز گنجشک  و مغز کبوتر ۵۰ عدد ،  زرده تخم گنجشک ۲۰ عدد  ف زرده تخم مرغ خانگی ۱۲ عدد  ، گوشت  گوسفند را بکوبند و بپذیرند که خود پخته شود و آن را بفشرند و یک کاسه از آبگوشت به دست آمده را با ۲۱ مثقال آب پیاز فشرده و ۳۵ مثقال آب هویج مخلوط کنند نمک و ادویه دیگ ابزار گرم به اندازه لازم در آن ریزند روغن حیوانی به وزن ۵۰ درهم بر آن اضافه کنند این همه را با زرده تخم مرغ ها خاگینه کنند و بخورند و بعد از مدتی که حدس می‌زنند آن را هضم کرده‌اند  شراب بسیار قوی ریحانی خوشبوی که کمی مایل به شیرین باشد بنوشند بهره عجیب ببینند

 نسخه دیگر که باز از ماست

  ثمر گیاه چشم خروس پوست کنده ، مغز بادام ،  مغز فندق و مغز پسته از هر یک  پنج جز ، نارگیل وجلوز از هر هر یک هفت جز هر یک  آنها را به تنها بکوب  و به اندازه همه آنها پانیذ در آب حل کن به وزن یک حبه مشک و نیم دانگ زعفران در آن آب بریز و کوبیده مغز میوه های ذکر شده را در آن آب بریز و درهم بسرش صبح زود به وزن پنج درهم از آن تناوب شود تاثیر بسیار دارد

 نسخه دیگر

 دانه های برگزیده از ثمر صنوبر دو جز ، بزر ترتیزک آبی و بذر خربزه هر یک جزء ، در روغن حیوانی سرخ شوند و کمی فلفل و فلفل دراز و دارچین با آن‌ قاطی کنند و به اندازه لازم عسل در آن ریزند حلوا می‌شود اما از حلواهای تقویت کننده نیروی جنسی آنرا بخورند

 نسخه دیگر

 نخود را در آب یا آب تره تیزک آبی و یا آب خارسه بخیساند تا آب می کشد و می آماسد نخود باد کرده را در روغن گاوی سرخ کنند اما کم سرخ شود و به حالت سوختگی نرسد آنگاه به اندازه نخود ها دانه های ریز سنوبر  در آن ریزند  و همه را در عسل بسرشند  و با کمی مصطکی و دارچین در تابه  ریزند و از آتش برگیرند و بگذارند تا سرد میشود آنرا مانند حلوا قطعه قطعه ببرند و بخورند

 نسخه دیگر

 شربت نیروبخش غریزه جنسی

 شربت مویز کاملا شیرین و پر مایه شربت هر مویزی که باشد خوب و سازگار است

 اشتهای جماع

  اگر کسی که جسم نیرومند دارد در ماده خون بدنش خللی نیست  جوان است و بهبودی اش بر مرام و از اثر جماع کردن ناتوان نمی‌شود و اشتهای جماع کردنش زیاد است نباید به نفعش نیست که از این همه آرزوی جماع ناخشنود باشد و بخواهد که آن را کاهش دهد و نباید به معارضات متوسل شود که از آرزوی زیاد  جماع کوتاه بیاید که بیم آن می‌رود از چنین معالجاتی  بهبود مزاجی اش به هم بخورد و نیروی جسمانی ناتوان گردد مگر اینکه سببی در کار باشد و از چنین معالجاتی ناگزیر شود

 این را بدان آب پشت زیاد در وجودش تولید می شود نیروی بدنش نمو می کند و قلبش نیرومندتر می‌شود کسی که در وجودش را آب پشت کمتر از حالت طبیعی تولید می‌شود رنگ رخساره اش  زیبا نیست و از حالت طبیعی که باید باشد خارج می‌شود و از شعور و نیروی یادآوری اش کاسته می‌گردد

 کسی که بسیار شهوانی است و بسیار جماع می‌کند از اثر جماع زیاد بدنش متخلخل می شود و به حد زیاد عرق می ریزد باید ورزش کند که نیرو را از سر گیرد و اگر ممکن باشد در آب سرد آب تنی کنند

 اگر کسی پرشدگی از خون در بدن دارد و این پرشدگی از خون سببش  حرارت یا رطوبت است و دلیل اشتهای زیاد از حد و به افراطش به جماع  همین پرشدگی است باید خود را معالجه کند ،  بدنش پاکسازی شود و اصلاح گردد

 کسی که آرزوی جماع بیش از حد دارد و سبب این برانگیختن شهوت جماع تند مزاجی ماده آب پشت است رواست که خود را معالجه کند

 کسی که شهوت جماع در او زیاد از حد طبیعی  است و سببش تولید زیاد آب پشت همراه ناتوانی بدن است که این تولید  بیش از حد طبیعی ماده آب پشت سببش نیرومندی زیاد از حد طبیعی آب بندهای ماده آب پشت است که ماده آب پشت  را بیشتر از آنکه لازم است به سوی خود می کشند باید خود را معالجه کند

 اگر کسی در بدنش و میان اندامان نوعی خلال سرشتی باشد مثلاً قسمتی از قسمتی نیرومندتر آفریده شده باشد هر گاه دست به جماع می‌دهند و بدنش از درد و سنگینی این تفاوت سبک می شود و برای این حالت سبک شدن زیاد جماع می کند باید خود را معالجه کند

گاهی ممکن است از خارش یا جوش در آوند منی پیدا شود مثلاً رخ می دهد که زن به خارش دهانه زهدان مبتلا می شود به سبب این خارش هیچ وقت از جماع سیر نمی شود و بیشتر و بیشتر می خواهد  که در این حالات معالجه کردن لازم است

 گاهی ممکن است از اثر جمع آمدن باد زیاد در بدن شهوت جماع برانگیخته شود و از حد طبیعی پا فراتر نهد از این رو احیانا رخ می‌دهد که قرقر شکم بدون آزار سبب راست شدن و برخاستن ذکرمی شود و هل من مبارز می طلبد اگر بخواهند این حالت را معالجه کنند

 مردانی که در محیط سردسیر و در هوای سرد زندگی می‌کنند زیاد آرزوی جماع دارند اما حال زنان برعکس است محیط زیست سرد سیر و هوای سرد از آرزوی جماعشان می‌ کاهد تا سبب این است که در سرما نیروی غریزه جنسی مردان بر خود جمع می آید و گرمی بر خود جمع  آمده در درون اشتهای جماع را بروز می دهد  اما از آنجا که نیروی غریزی جنسی زنان در حرکت نیست و آب پشت شان تا اندازه‌ای سرد است از سرما سردتر می شود و  از آرزوی جماعشان میکاهد

 کسانی که مزاج سودایی در آنها غالب است بیشتر از غیر خود اشتهای جماع دارند بر پشت خوابیدن یکی از اعمال بر خیزاننده ذکر است

 نشانی ها

 بهبود کامل جسمی و نشانیهای پرشدگی خون در بدن بر تو پوشیده نیست و نیاز به شرح ندارد اگر اشتهای جماع بیش از حد طبیعی سببش تند مزاجی آب پشت باشد نشانه این است که

۱ .  بول به  سرعت و با فشار بیرون می‌جهد و درد سوزش همراه دارد

۲ .  ممکن است حالت سوختگی در بول مشاهده شود و در نتیجه به ناتوانی شدن بیمار بیانجامد اگر آب پشت زیاد است و سببی طبیعی برای زیادی آن مشاهده نمی‌شود این زیاد بودن غیر طبیعی خود نشانی واضح هست علاوه بر آن خون بیمار در آن اندازه زیاد نیست که به حساب آید ممکن است  این که زیاد بودن آب پشت سبب ناتوانی گردد که با وجود ناتوانی نیروی جسمانی باز آب پشت در افزایش باشد و انسان زیاد خواب جنسی ببیند و آب پشت به حد زیاد بیرون ریزد و بدن  از اثر این همه آب پشت  ریزی  لاغر و ناتوان شود

 اگر اشتهای جماع بیش از حد طبیعی از اثر خارش در ابزار جمع باشد علامتش این است که هر چه بیشتر زمان کنند بیشتر تشنه جماع می شوند ممکن است از اثر خارش آرزوی جماع به عضو برسد اما آب پشت ریختن در میان نباشد

 یکی دیگر از علاماتش  این است که بعد از جماع در ابزار جماعت احساس درد می شود اگر اشتهای جماع بیش از حد طبیعی از اثر باد باشد نشانی هایش از این قرارند

۱ .  برخاستن ذکر بیش از حد متوقع شدید است

۲ .  باید تحقیق کنید که شخص چگونه غذاهایی خورده است و آیا باد زا بودند

۳ .  ممکن است چنین شخصی دارای سوء مزاج سودایی باشد که آماده باد کردن است 

علاج 

 اگر علت پر شدن بدن از ماده گرم است باید رگ بزنم و غذا را کم تر و سبک تر کنند و چیزهای سردی بخش بخورند و استعمال کنند 

 اگر سبب،  پر شدن بدن از ماده رطوبی است،  علاجش داروهای خشک کننده آب پشت همراه داروهای برانگیزاننده اشتهای جماع است تا داروهای خشکا ننده  را به آوندهای آب پشت برسانند این نوع داروها را بعداً ذکر خواهیم کرد

 اگر سبب تند مزاجی آب پشت است علاجش اصلاح کردن خلط جمع شده در بدن و سرد گردانیدن مزاج خلط موجود در بدن است که داروهای علاج این حالت به قرار زیرند

۱ .  کاهو ،  خرفه  ف  بذر خرفه ، کاسنی ،  کدو، خیار چنبر،  خوردنی میوه های سرد مزاج  ، گشنیز سبز ،  ضماد از نیلوفر و پیوند مریم گذاشتن مرهم های ساخته با روغن‌های سرد مزاج   ، مرهم های ساخته با افشره نی سبز که بر اندام آن مربوطه مالنند

۲ .  کافور بخورند و کافور را بر اندام آن ابزار جماع  مالنند

۳ .   قطعه های تنگ از سرب را بر پشت بندند

۴ .  آب سرد بنوشند

۵ .  در زیر انداز کتانی و امثال آن بخوابند

۶ .  غذاشان عدس و خورده باشد و اگر دستگاه گوارش شان خوب کار می‌کند و هضم شان قوی است سیرابی بخورند

 اگر سبب تولید آب پشت در اندازه زیاد از حالت طبیعی است علاجش با داروهای سردی بخش و اندام آوند آب پشت است که آنها را نام برده ایم

 اگر سیر نشدن از جماع سببش جوش یا خارش است  که در ابزار جماع پدید آمده اند باید رگ بزنند ماده گرم سبب خارش یا جوش را پاکسازی کنند و سوء مزاج را اصلاح گردد.  مالیدنی های سردی بخش را که ذکر شدند استعمال کنند ممکن است در علاج  نیاز به مخدرات  داشته باشند مثلاً بزر بنگ و برگ گیاه شوکران مالیدنی شوند و بر اندام آن ابزار جماع بمانند

 اگر در آب بسیار سرد فرو شوند و آبتنی و شنا کنند نفع ببینند 

 اگر بنیاد شهوت بر باد است و باد  از حرارت شدید برخواسته است باید وسیله سردی بخش ها معالجه شوند که حرارت را خاموش کند و اگر باد شهوت برانگیز از اثر سرمای شدید است داروهای تحلیل برنده باد و خشکاننده ها لازم است و اگر سوء مزاج سودایی دارند باید ماده خلط سودایی پاکسازی شود

 خشک کننده های منی بسیار از اثر سردی بر انسان فشار آورده و شهوت را برانگیخته است عبارتند از:  عدس ، آب پز عدس  و به ویژه اگر عدس با شاهدانه بپزد و به گرمی بخورند .  نیلوفر ، گشنیز ،  بذر خرفه،  افشره نی سبز  ،  آب دوغ بسیار ترش ،  آرد بلوط ،  سرکه ،  شاهدانه ،  و بذر کاهو .  اگر بذر کاهو را زیاد بخورند ممکن است آرزوی جنسی را از بیخ و بن بر کند

 روغن زیتون آب پشت را کاهش می دهد

  خزه ،  گیاه شوکران ،  گیاه بنگ  و غیره را اگر بر هر دو خایه و بر مقعد گذارند شورش آب پشت فروکش می کند

 سپیداب  شسته  ،  مردار سنگ ،گل اندلسی   و سرکه را اگر بر ابزار مامور جماع مالند مفید است .