مقوی قلب

بیدمشک دارای خاصیت ضد میکروب ، ضد نفخ ، ضد تورم ، ضد سرفه ، ضد آسم و مقوی قلب می باشد . از عرق بیدمشک در طب سنتی ایران به عنوان تقویت‌کننده ، آرام بخش ، ضد رطوبت و ضد گرمازدگی استفاده می‌شود.

 بیدمشک دارای خاصیت ضد میکروب ، ضد نفخ ، ضد تورم ، ضد سرفه ،  ضد آسم و مقوی قلب می باشد . از عرق بیدمشک در طب سنتی ایران به عنوان تقویت‌کننده ، آرام بخش ، ضد رطوبت و ضد گرمازدگی استفاده می‌شود.   نام فارسی: بید

نام علمی:Salix aegyptiaca

نام عمومی: willow

نام انگلیسی:goat willow

نام عربی: بهرامج(bahramaj)

گیاه شناسی بیدمشک

درخچه ای است دو پایه که ارتفاع آن به ۸ متر می رسد این پایه ها با هم کمی تفاوت دارند.

برگهای بیضی شکل ،نوک تیز و دندانه دار و در نوع ماده کمی پهن تر از نوع نر هستند.

سطح روی آنها سبز تیره، ولی سطح زیرین شان سبز روشن و کرکدار است.

گلها که به صورت شاتون های نر و ماده می باشند زرد رنگ و معطر اند.

ترکیبات مهم بیدمشک

بیدمشک علاوه بر ترکیباتی که در انواع بید وجود دارد،، گل های آن دارای اسانس معطر است و به همین دلیل در بعضی نقاط ایران از این گلها عرق بیدمشک تهیه می‌کنند

در پژوهشی که سال ۱۳۸۰ دکتر محمد حسین صالحی سورمقی و همکاران ایشان بر روی اسانس بیدمشک ارومیه انجام دادند ترکیبات مهم زیر شناسایی شد

اوژنول: ۲۱ درصد

پارا متوکسی بنزن :۶۰ درصد

اوسی من :۲.۳ درصد

سدرن اکساید:۲.۵  درصد

دکانول ۴ درصد و مقادیری برنیل استات

لینالول

فنشون

دکان و آلفا او گاما ترپی نئول.

در بین این ترکیبات برنیل استات با خواص مقوی قلب و عروق دیده می شود .

در تحقیق دیگری که همان سال بر روی عرق بیدمشک م بیدمشک دارای خاصیت ضد میکروب ، ضد نفخ ، ضد تورم ، ضد سرفه ،  ضد آسم و مقوی قلب می باشد . از عرق بیدمشک در طب سنتی ایران به عنوان تقویت‌کننده ، آرام بخش ، ضد رطوبت و ضد گرمازدگی استفاده می‌شود.وجود در بازار تهران توسط دکتر محمد حسین صالحی سورمقی و همکاران ایشان انجام شد ترکیبات مهم زیر شناسایی شد:

سدرن اوکساید ۱۶ درصد- کارون: ۱۶ درصد -ژرانیول: ۱۰ درصد- کارواکرول: ۹ درصد-سیترونلیل پروپیونات: ۴ درصد -سدرانون: ۳.۷ درصد- آلفا ترپی نئول: ۲.۷ درصد-اوژنول: ۱.۶ درصد -پارادی متوکسی بنزن :۲.۳ درصد-متیل اوژنون: ۱.۸ درصد.

مقایسه ترکیبات اسانس دو نوع بیدمشک، نشان از اختلاف زیاد آنها دارد به طوری که در اسانس گیاه اول مهمترین ماده پارادی متوکسی بنزن با ۶۰ درصد، ولی در اسانس دوم همین ماده ۲.۳ درصد میباشد.

همچنین، در اسانس اول جسم کارون وجود ندارد در حالی که در اسانس دوم ۱۶ درصد از این ماده وجود دارد.

این تفاوت مربوط به  اثرات اکولوژیک( آب و هوایی و جغرافیایی )ترکیبات گیاهان است

دارو شناختی و اثرات مهم: بیدمشک دارای خاصیت ضد میکروب ، ضد نفخ ، ضد تورم ، ضد سرفه ،  ضد آسم و مقوی قلب می باشد . از عرق بیدمشک در طب سنتی ایران به عنوان تقویت‌کننده ، آرام بخش ، ضد رطوبت و ضد گرمازدگی استفاده می‌شود.

مهم ترین اثر انواع بیدها مربوط به سالیسیلات ها در پوست آنهاست .

اسانس گل های بیدمشک دارای خاصیت ضد میکروب ،ضد نفخ ،ضد تورم، ضد سرفه، ضد آسم و مقوی قلب می باشد .

از عرق بیدمشک در طب سنتی ایران به عنوان تقویت‌کننده ،آرام بخش، ضد رطوبت و ضد گرمازدگی استفاده می‌شود.

همچنین بعضی بر این باورند که عرق بیدمشک مقوی قلب است.

مطالعات نیز نشان می‌دهد که بورنیل استات ماده موجود در اسانس بیدمشک (بیدمشک ارومیه )دارای خاصیت مقوی قلب و عروق است که این باور را تایید می کند.